פטורים על סמך לימודים קודמים

פטורים להנדסאים בפקולטה למדעים
פטורים עבור שנת הלימודים תשע"ה

תנאים הכרחיים לקבלת הפטורים:
ממוצע הנדסאים: לפחות 80
ציון בקורס המעניק את הפטור: לפחות 75
 
מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר ספטמבר 2008, או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי
לא לפני תשס"ט.
הבהרה: הפטור תלוי גם בסילבוס של הקורס המעניק את הפטור. לעתים יחויב הסטודנט המקבל פטור בהשלמות
ובבחינה חלקית.

מספר קורס שם הקורס במכון נקודות זכות
הקורס המעניק את הפטור
21166 מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב 3.5 מתמטיקה דיסקרטית
61101 מבוא למדעי המחשב 5.0
מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים בסביבת C
+תכנון מערכות בשפת C
61104 אלגוריתם ומבני נתונים 4.0 מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים
61307 תכנות מונחה עצמים 5.0 ++C# + C, או ++C++ + JAVA C בלבד מעניק רק פטור חלקי
61105 סדנה מתקדמת בתכנות 2.0 תכנון מערכות בשפת C
61303 מערכות בסיסי נתונים 3.5 בסיסי נתונים ושפת SQL

מקסימום הפטורים: 20 נ"ז

שימו לב! אין הליך גורף של פטורים, כל בקשה לפטור תטופל לגופה !!!
 
 
טפסים

טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהים במכון לפני שנה"ל תש"ע)
 
 
טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכון משנה"ל תש"ע)