מנהלת הפקולטה

דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב
מייל: ezraz@hit.ac.il
 
סגן דקאן הפקולטה: ד"ר אלכסנדר לייכטמן
טל: 03-5026830
מייל: alexl@hit.ac.il
 
ראש המחלקה למדעי המחשב:  ד"ר רדאל בן-אב
טל: 03-5026902
 
ראש המחלקה למתמטיקה: פרופ' אנטולי גולברג
טל:03-5026615
 
ראש המחלקה למתמטיקה שימושית: ד"ר דימיטרי גולדשטיין
טל' 03-5026604
 
ראש המחלקה לפיסיקה: פרופ' אמנון פרוכטמן
טל' 03-5026617

דוא”ל: fnfrucht@hit.ac.il

 

עוזרת דקאן הפקולטה למדעים: גב' מייטל סנקש
 
ראש תחום טיפוח וליווי סטודנטים בפקולטה למדעים: ד"ר איילת בוטמן

 

ראש צוות לפיתוח לימודי הסייבר: ד"ר מיכאל קיפרברג
 
 
רכזות הפקולטה
 
     
המחלקה למדעי המחשב שנה א' גב' נופר כהן 03-5026528 nufarc@hit.ac.il

 


 

המחלקה למדעי המחשב שנה ב'

ותוכנית מצוינוער

גב' לימור כהן 03-5026798 limorc@hit.ac.il

 


 

המחלקה למדעי המחשב שנה ג'
03-5026554

 


 

המחלקה למתמטיקה
והחוג למתמטיקה שימושית
גב' שרית שאשא 03-5026601 saritsh@hit.ac.il

 


שעות קבלת סטודנטים במזכירות הפקולטה:
יום א'  - ה'
8:00-16:00
 
 
 

הרשמה On-Line