מנהלת הפקולטה

דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב
מייל: ezraz@hit.ac.il
 
סגן דקאן הפקולטה: ד"ר אלכסנדר לייכטמן
טל: 03-5026830
מייל: alexl@hit.ac.il
 
ראש המחלקה למדעי המחשב:  ד"ר איילת בוטמן
טל: 03-5026902
 
ראש המחלקה למתמטיקה: פרופ' אנטולי גולברג
טל:03-5026615
 
ראש המחלקה לפיסיקה: פרופ' אמנון פרוכטמן
טל' 03-5026617

דוא”ל: fnfrucht@hit.ac.il

 

ראש מינהל הפקולטה למדעים: גב' מייטל סנקש

טל : 03-5026560
מייל: meitals@hit.ac.il

 
ראש תחום טיפוח וליווי סטודנטים בפקולטה למדעים: ד"ר איילת בוטמן

 

 
 
רכזות הפקולטה
 
     

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה א' 

ותוכנית מצוינוער

גב' סופי נווה

03-5026528

sofien@hit.ac.il

 


 

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ב' והתכנית הבינלאומית

גב' קטי ריידלר

03-5026937

katyr@hit.ac.il

 


 

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ג' ומשלימים

03-5026751

 


 

רכזת תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב גב' לימור כהן 03-5026798 limorc@hit.ac.il

 


 

רכזת תואר שני במחלקה למדעי המחשב גב' אהובה אורן 03-5026554 st_ahuva@hit.ac.il

 


 

רכזת המחלקה למתמטיקה ולפיסיקה

גב' רחלי טויטו נגרין

03-5026601

rachelito@hit.ac.il

 


 

 

 

 
שעות קבלת סטודנטים במזכירות הפקולטה:
יום א'  - ה'
8:00-16:00
 
 
 

הרשמה On-Line