מנהלת הפקולטה

ממלאת מקום דקן הפקולטה: פרופ' אלה זאק

מייל: alzak@hit.ac.il 

 

סגן דקן הפקולטה: פרופ' אלכסנדר לייכטמן
טל: 03-5026830

מייל: alexl@hit.ac.il 

 

ראש בית הספר למדעי המחשב:  ד"ר יהונתן שלר
טל: 03-5026902
מייל: schler@hit.ac.il 
ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב: פרופ' אודי רוטיץ

טל: 03-5026578

דוא”ל: Udiro@hit.ac.il

 

ראש המחלקה למתמטיקה: פרופ' אנטולי גולברג
טל:03-5026615
 
ראש המחלקה לפיסיקה: פרופ' אמנון פרוכטמן
טל' 03-5026617

דוא”ל: fnfrucht@hit.ac.il

 

ראש מנהל ומנהלת לשכת דקן הפקולטה למדעים: גב' מיטל סנקש

טל : 03-5026560
מייל: meitals@hit.ac.il

 

 

רכזות הפקולטה

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה א' 

טל בנימיני כהן

 03-5026528

talbin@hit.ac.il


רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ב' מעיין קפוסטיאנסקי  03-5026937 maayankap@hit.ac.il

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ג' ומשלימים

03-5026751


רכזת תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב גב' רונית טאוב 03-5026798 ronitt@hit.ac.il


רכזת התכנית לתואר שני למדעי המחשב

ומערך הפרויקטים

גב' אהובה אורן 03-5026554 st_ahuva@hit.ac.il


רכזת קורסי שירות במחלקה למתמטיקה ופיסיקה

גב' רחלי טויטו נגרין

03-5026945

rachelito@hit.ac.il


רכזת מתמטיקה שימושית ומצוינוער   03-5026937  


 
 

 

שעות קבלת סטודנטים במזכירות הפקולטה:
יום א'  - ה'
8:00-16:00
 
 

הרשמה On-Line