מנהלת הפקולטה

דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב
מייל: ezraz@hit.ac.il
 
סגן דקאן הפקולטה: ד"ר אלכסנדר לייכטמן
טל: 03-5026830
מייל: alexl@hit.ac.il
 
ראש המחלקה למדעי המחשב:  ד"ר יהונתן שלר
טל: 03-5026902
מייל: schler@hit.ac.il
 
ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב: פרופ' אודי רוטיץ

טל: 03-5026578

דוא”ל: Udiro@hit.ac.il

 

ראש המחלקה למתמטיקה: פרופ' אנטולי גולברג
טל:03-5026615
 
ראש המחלקה לפיסיקה: פרופ' אמנון פרוכטמן
טל' 03-5026617

דוא”ל: fnfrucht@hit.ac.il

 

ראש מינהל הפקולטה למדעים: גב' מייטל סנקש

טל : 03-5026560
מייל: meitals@hit.ac.il

 
 
 
רכזות הפקולטה
 
     

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה א' 

 

 03-5026528

 

 


 

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ב' והתכנית הבינלאומית

גב' הילה סימן טוב

03-5026937

hilas@hit.ac.il

 


 

רכזת המחלקה למדעי המחשב שנה ג' ומשלימים

03-5026751

 


 

רכזת תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב גב' רונית טאוב 03-5026798 ronitt@hit.ac.il

 


 

רכזת התכנית לתואר שני למדעי המחשב

ומערך הפרויקטים

גב' אהובה אורן 03-5026554 st_ahuva@hit.ac.il

 


 

רכזת קורסי שירות במחלקה למתמטיקה ופיסיקה

גב' רחלי טויטו נגרין

03-5026945

rachelito@hit.ac.il

 


 

 

 
שעות קבלת סטודנטים במזכירות הפקולטה:
יום א'  - ה'
8:00-16:00
 
 
 

הרשמה On-Line