תוכנית הלימודים

 

 

 
 
 


קורסי יסוד

תכנות ואלגוריתמים:

מבוא למדעי המחשב
מעבדה למחשבים
מבני נתונים
סדנה מתקדמת בתכנות
תכנון וניתוח אלגוריתמים
תכנות מונחה עצמים

מתמטיקה:

חשבון אינפי 1
מתמטיקה דיסקרטית
אלגברה לינארית
חשבון אינפי 2
הסתברות וסטטיסטיקה
פונקציות מרוכבות
משוואות דיפרנציאליות רגילות
טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
משוואות דיפרנציאליות חלקיות
מבוא לאנליזה מודרנית

קורסים רב תכליתיים

עיבוד אותות:

עיבוד אותות סיפרתי
הסקה סטטיסטית
מודולים סיפרתיים במדע -
הנתונים

אלגוריתמים וכלים מתמטיים:

אנליזה נומרית
לימידת מכונה
בניית מודלים מתמטיים א'
תורת הגרפים
אלגוריתמים באופטימיזציה

קורסי בחירה (עיקריים)

תחום סטטיסטיקה ויישומיה:

שיטות חיזוי (Time Series)
כלים מתמטיים לשוק המניות
הסקה סטטיסטית
הדמיית נתונים ככלי במחקר פיתוחי
תרחישי שימוש במתמטיקה תעשייתית

תחום סייבר:

מבוא לתורת ההצפנה א'
מבוא לתורת ההצפנה ב'
אבטחת מחשבים
אבטחת רשתות ומרשתת

תחום מולטימדיה:

עיבוד תמונות
מבוא לעיבוד אותות דיבור
ראיית מכונה
ראייה ממוחשבת רבת מבטים
 

תחום משובצות מחשב:

אפיון ותכנות ממ"ם
מבוא לארכיטקטורת מחשב
שפות תכנות חומרה YHDL

תחום מערכות גאוגרפיות:

מערכות מידע גיאוגרפי 1
מערכות מידע גאוגרפי 2

 

חובות לימודים כלליות

הסטודנטים במכון, בכל פקולטות הלימוד, חייבים בקורסים בלימודים כלליים כחלק מלימודיהם לתואר. הסטודנטים יפרשו את לימודיהם במסגרת זו לכל משך התואר, וילמדו, בהתאם לכך, קורס סמסטריאלי אחד מדי שנה, מתוך המבחר המוצע על ידי המחלקה ללימודים כלליים.