השלמות לתואר שני

 
רבים מבין המתעניינים בלימודי תואר שני (M.Sc. ללא תזה) בניהול טכנולוגיה באים מתחומי ההנדסה והמדעים. מועמדים אלה חייבים בהשלמות הכוללות נושאים הנלמדים במסגרת התואר ראשון בניהול טכנולוגיה.

לימודי ההשלמה נקבעים על ידי ועדת הקבלה של התכנית באופן פרטני לכל מועמד, לפי לימודיו הקודמים ונסיונו. כמו כן קובעת ועדת הקבלה את הממוצע הנדרש.

כדי להקל על ביצוע ההשלמה, רוכזו הנושאים הנדרשים ממרבית הסטודנטים בעלי תואר B.Sc. במסגרת שניים או שלושה קורסי השלמה המבוצעים במקביל לסמסטר הראשון ללימודים או בסמסטר הקודם לו.

 

 
שם קורס תוכן
מבוא לכלכלה ומימון אופן קבלת ההחלטות והתנהגות הפירמה והצרכנים בשוק באמצעות התיאוריה והמתודולוגיה הכלכלית. הכרה ראשונית של תורת המימון, הבנת השפעת שער הריבית על החלטות כלכליות ובחינת פרויקטים.
יסודות ניהול הטכנולוגיה והפרויקטים
הבנת ארגון טכנולוגי. הכרת בעלי תפקידים, תהליכים ופונקציות בארגון טכנולוגי, הכרת תחומי הידע בניהול פרויקטים בארגון עתיר טכנולוגיה.