מנהלת הפקולטה

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה

בניין (1), חדר 613
 
דקן הפקולטה: פרופ' דוד פרי

טלפון: 03-5026744

דוא"ל: davidper@hit.ac.il

 

סגן דקן הפקולטה וראש התכנית לתואר שני בניהול טכנולוגיה: ד"ר אייל בריל
טלפון: 03-5026749

דוא"ל: eyalb@hit.ac.il

 

ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול: ד"ר אירנה מילשטיין

טלפון: 03-5026759
דוא"ל: irenam@hit.ac.il

 
ראש מנהל הפקולטה: גב' אילנה בן-נון סיסקל

טלפון: 03-5026744
דוא"ל: ilanab@hit.ac.il

 
רכזת בפקולטה: גב' נועה אשר

טלפון: 03-5026876

דוא”ל: noa@hit.ac.il
 
רכזת בפקולטה: גב' עדן גבריאלוב

טלפון: 03-5026932

דוא”ל: edengav@hit.ac.il
 
רכזת התוכנית לתואר שני: גב' לינור ליסבודר

טלפון:  03-5026836

דוא"ל:  linorl@hit.ac.il