מנהלת הפקולטה

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה

בניין (1), חדר 613
 
דקאן הפקולטה: פרופ' שאול בר-לב
טלפון: 03-5026628
דוא"ל: shaulb@hit.ac.il
 
סגן דקאן הפקולטה וראש המחלקה לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה: ד"ר אייל בריל
טלפון: 03-5026749

דוא"ל: eyalb@hit.ac.il

 

ראש התכנית לתואר שני לניהול טכנולוגיה: ד"ר גילה אלברט

טלפון: 03-5026746
דוא"ל:gilaa@hit.ac.il

 

ראש המחלקה לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול: פרופ' דוד פרי

טלפון: 03-5026744

 
 
ראש מנהל הפקולטה: גב' אילנה בן נון סיסקל

טלפון: 03-5026744
דוא"ל: ilanab@hit.ac.il
 

רכזת לשכת דקאן ורכזת תואר השני: גב' אתי חכים
טלפון: 03-5026836
דוא"ל: st_eti@hit.ac.il
 
רכזת בפקולטה: גב' נועה אשר

טל' 03-5026876

דוא”ל: noa@hit.ac.il
 
רכזת בפקולטה: גב' אורלי סליגמן

טל' 03-5026932

דוא”ל: orlyse@hit.ac.il