מנהלת הפקולטה

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה

בניין גולומב (1), קומה 6 
 
דקן הפקולטה: פרופ' דוד פרי

טלפון: 03-5026744

דוא"ל: davidper@hit.ac.il

 

סגנית דקן וראש המחלקה לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול: ד"ר אירנה מילשטיין

טלפון: 03-5026759
דוא"ל: irenam@hit.ac.il

 

ראש התכנית לתואר שני עם תזה בניהול טכנולוגיה: פרופ' עודד מימון

דוא"ל: odedma@hit.ac.il

 

ראש התכנית לתואר שני ללא תזה: ד"ר גיל גרינשטיין

טלפון: 03-5026757

דוא"ל: gilgr@hit.ac.il

 
ראש מנהל הפקולטה: גב' חן אילוז

טלפון: 03-5026744
דוא"ל: Chenil@hit.ac.il

 
רכזת בפקולטה: גב' נועה אשר

טלפון: 03-5026876

דוא”ל: noa@hit.ac.il
 
רכזת בפקולטה: גב' עדן גבריאלוב

טלפון: 03-5026932

דוא”ל: edengav@hit.ac.il
 
רכזת התוכנית לתואר שני: גב' לינור ליסבודר

טלפון:  03-5026836

דוא"ל:  linorl@hit.ac.il