מנהלת הפקולטה

הפקולטה לניהול טכנולוגיה

בניין (1), חדר 613
 

דקאן הפקולטה: פרופ' שאול בר-לב

טלפון: 03-5026628
דוא"ל: shaulb@hit.ac.il
 

ראש החוג לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה: ד"ר אייל בריל

טלפון: 03-5026749
דוא"ל: eyalb@hit.ac.il
 

סגנית דקאן וראש החוג לתואר שני: ד"ר גילה אלברט

טלפון: 03-5026746
דוא"ל:gilaa@hit.ac.il
 

ראש החוג לתואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה: פרופ' דוד פרי

טלפון: 03-5026744

 

רכזת לשכת דקאן ורכזת תואר ראשון: גב' אילנה בן נון סיסקל

טלפון: 03-5026744
דוא"ל:
ilanab@hit.ac.il
 

רכזת לשכת דקאן ורכזת תואר השני: גב' אתי חכים

טלפון: 03-5026836
דוא"ל:
st_eti@hit.ac.il
 
רכזת בפקולטה: גב' נועה אשר
טל' 03-5026876
דוא”ל: noa@hit.ac.il