בוגרי תואר ראשון B.Sc.
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה

הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה הוא תחום אקדמי מתקדם העוסק בתורה האקדמית ובבעיות ניהול מעשיות של ארגונים שרואים בטכנולוגיה נדבך מרכזי באסטרטגיה שלהם.

במהלך ארבע שנות לימוד הסטודנטים לומדים מתמטיקה, פיזיקה וסטטיסטיקה בהיקף נרחב, שיווק, אסטרטגיה וחדשנות, תוכנית עסקית וכדאיות השקעה, מימון, חשבונאות וכלכלה, איפיון וניהול מערכות מידע, ניהול פרויקטים, רכש ולוגיסטיקה, משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, סימולציה וקבלת החלטות ועוד.

הסטודנטים רוכשים מיומנויות בתחומי לימודיהם ויכולים להתמודד עם בעיות מגוונות ועכשוויות בארגונים. פרויקט הגמר בתעשייה מהווה אבן דרך חשובה בהתנסות מעשית במסגרת התואר שמאפשר למידה פעילה, דרכה סטודנטים יכולים להמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי ביצוע של פרויקטים בארגונים.

לצפייה בפרויקטים: