מסלול עם תזה

התכנית לתואר שני בניהול טכנולוגיה עם תזה  מבוססת על ההצלחה רבת-שנים של תכנית הלימודים בניהול טכנולוגיה ללא תזה, ומיועדת לסטודנטים בעלי יכולות גבוהות ונתונים המתאימים לתואר שני מחקרי.

 

קהל יעד זה סקרן ושואף לקבל כישורים ומיומנויות ייחודיים, יכולות ניתוח רחבות ומעמיקות הנדרשים לתפקידי מפתח בכירים באותם ארגונים המשלבים מחקר, פיתוח, תכנון וראיית עומק.

 

אלה שיבחרו להמשיך באקדמיה לכיווני תארים מתקדמים, יוכלו לעשות זאת מצויידים בכלים, בידע נרחב ועדכני ובמיומנויות למידה הנדרשים להמשך לימודים גבוהים.

 לתכנית שתי מטרות עיקריות: 

  1. הכשרת בעלי תפקידים בתעשיית ההי-טק ובארגונים ובחברות עם אוריינטציה טכנולוגית בכלים כמותיים וביכולת מחקרית הנדרשת לתפקידי ניהול, מחקר ופיתוח, ולתפקידים בכירים אחרים בארגונים עתירי ידע וטכנולוגיה. 
  2. הכשרה מיטבית של מוסמכים להמשך לימודי דוקטורט בתחומי ניהול טכנולוגיה באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם.

 

בפקולטה חברי סגל אקדמי מחקרי, בעלי מוניטין בינלאומי בתחומי התמחותם, אשר ישמשו כמנחי התזות.
בסיום הלימודים יוענק התואר  “מוסמך במדעים (M.Sc.) בניהול טכנולוגיה עם תזה”.  למוסמכים שישלימו את לימודיהם בהתמחות ניהול טכנולוגיות מידע IT יירשם בנוסף: "התמחות בניהול טכנולוגיות מידע”.  

 

 

התכנית נפרסת על פני שנתיים. הקורסים ניתנים יומיים בשבוע בשעות  אחה"צ ויום שישי.

לקבלת תואר שני עם תזה נדרשת צבירת 42 נ"ז לפי הפרוט הבא:
 

שם הקורס  נ"ז
שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה  3
שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3
שיטות ניהול מתקדמות 3
הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה  3
שוקי הון, גיוס הון, וניהול סיכונים  3
שווק טכנולוגיות עליות 3
משחק עסקים 3
סדנת הכנה לתזה -
יסודות הבינה המלאכותית והאנושית 3
שני קורסי בחירה בהתאם לנושא המחקר** 6
עבודת התזה 12
סה"כ  42

 

לקבלת תואר שני עם תזה בהתמחות ניהול טכנולוגיות מידע נדרשת צבירת 42 נ"ז לפי הפרוט הבא:
  

שם הקורס  נ"ז
שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה 3
שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה  3
שיטות ניהול מתקדמות  3
מתודולוגיות ליישום ופיתוח מערכות מידע 3
כריית נתונים 3
אבטחת מידע ארגונית והגנת סייבר  3
ניהול תשתיות טכנולוגיות מידע מתקדמות 3
סדנת הכנה לתזה -
יסודות הבינה המלאכותית והאנושית 3
שני קורסי בחירה בהתאם לנושא המחקר*** 6
עבודת התזה 12
סה"כ  42

 

 

** בין קורסי הבחירה: ניהול ממוקד איכות,  הנדסת אמינות במערכות רב-מרכיביות, הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות,  קניין רוחני ופטנטים, ניהול משא ומתן, אופציות וחוזים עתידיים, נושאים מתקדמים בקבלת החלטות ויישומם בניהול מוצר טכנולוגי, ניהול מערכות שירות. כמו כן ניתן ללמוד גם קורסי חובה ובחירה מהתמחות ניהול טכנולוגיות מידע (IT). 


*** בין קורסי הבחירה: מסחר אלקטרוני,  טרנספורמציה וחדשנות דיגיטלית ויישומם בארגונים טכנולוגיים, ניהול ומדיניות סייבר, מדידת ערך המידע, מערכות תומכות החלטה, הנדסת איכות בטכנולוגיות מידע. 

 

 

 


כל סטודנט בתכנית שילמד לפחות 6 קורסים מתוכנית הלימודים בהיקף של 18 נ"ז לפחות ויסיים כל אחד מהם בציון של 80 לפחות (בניהם יש ללמוד את הקורסים שיטות כמותיות  ושיטות מחקר) ובתנאי שהציון הממוצע הכללי של ששת הקורסים יהיה 85 לפחות, והשתתף בסדנת ההכנה לתזה, יוכל להגיש הצעת מחקר לתזה.  

 

ההצעה תוגש בהנחיית איש סגל תקני מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, מדרגת מרצה בכיר ומעלה, לראש התכנית. ראש התכנית ימנה, בהתאם לנושא המחקר, וועדה מלווה לתזה המורכבת מחברי הסגל הבכירים בפקולטה. כל 3 חודשים יגיש הסטודנט דו"ח התקדמות לוועדה. בכל שלב סמכות הוועדה לאשר, לדרוש תיקונים, או לדחות את ההצעה ולהמליץ על המשך בתכנית ללא תזה.


עבודת התזה תיכתב בשפה העברית או האנגלית. פרק הזמן המקובל לביצוע תזה הוא שנה קלנדרית.

 

לתכנית הלימודים המוצעת לתואר שני עם תזה בניהול טכנולוגיה יהיו רשאים להירשם בעלי תואר "בוגר במדעים" או "מוסמך" בתחום לימודים הרלוונטי לתואר השני, המוענק ע"י מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל (או תעודת שקילות), בציון 85 לפחות. 


כל המועמדים יידרשו גם לנסיון תעסוקתי בעל זיקה לניהול טכנולוגיה ויחוייבו להציג קו"ח מעודכנים. בנוסף, לעיתים תהיה דרישה למכתבי המלצה, מסמכים המעידים על לימודים נוספים (הנדסאי, קורסים, הסמכות), ראיון קבלה.
מדיניות השלמות, הכרה בלימודים קודמים וכו' תיקבע באופן פרטני לכל מועמד.