תנאי קבלה

רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון במקצועות רלוונטיים לניהול טכנולוגיה כמו: הנדסה, מדעים, כלכלה, לוגיסטיקה בממוצע 80 לפחות ובעלי קורות חיים מתאימים. במקרים מיוחדים (בעיקר לבעלי תואר B.Sc. ו/או בעלי קורות חיים מתאימים במיוחד) תתאפשר קבלה גם לבעלי ממוצע 75-80 בתואר ראשון.

 

קבלה לתוכנית הינה אך ורק על סמך החלטה של וועדת הקבלה ללימודי תואר שני של הפקולטה לניהול טכנולוגיה.

 

וועדת הקבלה רשאית לזמן מועמד לראיון קבלה, לבקש המלצות וכדומה. החלטת הוועדה כוללת גם דרישת השלמות לכל מועמד בהתאם לרקע האקדמי שלו.