מערכות מידע - ניתוח נתונים


תחום קורסי הבחירה בתואר ראשון

השימוש ביכולת לנתח נתונים של חברה, של ארגון או של יחידה ארגונית - הוא חיוני לתפקודו ההולם והתקין של הארגון. בתחום קורסי הבחירה מערכות מידע - ניתוח נתונים, מעניקים כלים אפקטיביים וידע נרחב לכל הסטודנטים שמתעתדים לעסוק בניתוח נתונים בחברות שונות.

הגידול המואץ ביכולת האחסון של נתונים, בשילוב עם טכנולוגיה של אחסון וירטואלי ויכולת גישה לבסיס נתונים בצורה מאובטחת ומרוחקת, יצרו תחום חדש שנקרא "Big Data". הכוונה במונח זה אינה רק לבסיסי נתונים גדולים. המונח מכוון ליכולת לחפש בו זמנית במאות ואלפי מחשבים, שמאחסנים נתונים לעיתים בצורה לא מובנת וייחודית לסוג היישום. יישומים מובילים בתחום זה שייכים לחברות כמו גוגל, יאהו, פייסבוק, יו-טיוב ודומיהם. כפועל יוצא, היכולת להפיק מידע ותובנות מים הנתונים הפכה להיות מיומנות נדרשת במרבית הארגונים.

בתחום קורסי בחירה זה לומדים הסטודנטים שימוש בטכנולוגיות של ניתוח מידע בסביבה של בסיסי נתונים גדולים המאוחסנים בטכנולוגיית ענן. ההתמחות מתרכזת בשלושה תחומים עיקריים: פיתוח יישומים לתחומי "Big Data", שימוש ביישומים וכלים קיימים בתחום של "Big Data" וניתוח נתונים ובניית מודלים על גבי כלים ייחודיים לתחום.

לצורך הקניית מיומנות זאת הסטודנטים יתנסו בשימוש בכלים מסחריים ויישומים מהתחום, שימוש במערכות הפעלה בתחום והכרה של מתודולוגיות עבודה בסביבות מחשוב מבוססות ענן המשמשות לפיתוח יישומים בתחום.

ניהול מערכות מידע

לימודי החובה בתואר הראשון בניהול טכנולוגיה כוללים קורסים ייעודיים במערכות מידע:
  • מבוא למערכות מידע - מקנה בסיס אקדמי ומעשי לתחום מערכות המידע, הכרת המושגים ויישום בסיסי.
  • מבוא לתכנות (שפת #C ) - מקנה היכרות עם עקרונות בסיסיים של פיתוח תוכנה מודרנית, הכרה והבנה של המערכות הממוחשבות.
  • ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים - מקנה ידע ויכולת בעיצוב מערכות ממוחשבות לניהול נתונים לאורך שלבי האפיון והתיכון במחזור חייהן של מערכות מידע.
  • מערכות מידע ארגוניות - נלמדים ההיבטים הניהוליים, הטכנולוגיים והארגוניים הקשורים ליישום מערכות מידע אינטגרטיביות, היכרות ועבודה עם תוכנת ERP.

קורסי החובה של מסלול מערכות מידע לניהול:

  • מודלים של בינה עסקית - שימוש בכלי תוכנה לבנייה מודלים המשמשים ליצירת תובנות עסקיות מנתונים.
  • תכנות מונחה אובייקטים - הכרת שפת JAVA הפופולרית מאוד הן באפליקציות מבוססות אינטרנט והן באפליקציות אחרות.
  • ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם - שפת SQL, וכן SQL Server, ניתוח מכוון עצמים תוך שימוש ב UML.
  • ניתוח צברי נתונים גדולים בטכנולוגיית ענן - שימוש במערכת הפעלה Hadoop וכלים מבוססי מערכת זו, לביצוע איסוף וניתוח נתונים בסביבת איחסון וירטואלי.

פרויקט הגמר לתלמידי המסלול מאפשר להתנסות ביישום והטמעה של רבים מההיבטים של ניתוח נתונים. הפרויקט מהווה הזדמנות ממדרגה ראשונה ליישם הלכה למעשה, הליך של פיתוח יישום בטכנולוגיית ענן ובכלל זה אפיון, תכנות וביצוע איסוף נתונים וניתוח הנתונים לבניית מודלים לחיזוי וזיהוי של תופעות.