פרויקט הגמר

במסגרת הלימודים בתואר הראשון בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, נדרשים הסטודנטים להכין פרויקט גמר, לקראת סיום לימודיהם. פרויקט הגמר מיועד לאפשר לבוגרי הפקולטה לרכוש ניסיון ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון טכנולוגי, או לביצוע פרויקט מחקרי בתחום הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה.
  
הפרויקט יעסוק בסוגיות הנדסיות וניהוליות, הקשורות למערכת המשולבת של פונקציות השיווק, הכספים, התפעול והפיתוח בארגונים טכנולוגיים.
 
הפרויקט יבוצע בצוותים של שלושה סטודנטים, על מנת לאפשר פיתוח של מסגרת עבודה צוותית. הפרויקט יתמקד בבעיה הנדסית ניהולית או מחקרית, שפתרונה עשוי ליצור ערך מוסף לארגונים, או לידע הקיים בתחום. יעדים אלו יוגדרו על ידי הצוות, כבר משלב הפיתוח הראשוני של הפרויקט על-מנת להדגיש את הערך המוסף המצופה.
 
בהגשת פרויקט הגמר, כל צוות סטודנטים נדרש להמחיש את יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית, המתבטאת בייזום וביישום מתודולוגיות שנרכשו במהלך הלימודים.
 
 
דוגמאות לפרויקטים של בוגרי התואר הראשון:

 

 

לאתר הפרויקטים