מערכות מידע וניתוח נתוני עתק (big data)

 

תחום קורסי הבחירה בתואר ראשון
 

הגידול המואץ ביכולת האחסון של נתונים, בשילוב עם טכנולוגיה של אחסון וירטואלי, יכולת גישה לבסיסי נתונים בצורה מאובטחת ומרוחקת והמורכבות הרבה של פרויקטי IT בארגונים תעשייתיים וארגוני שירותים מתוחכמים יצרו את הצורך לפתח יכולת עיבוד וניהול פרויקטים מורכבים.


כפועל יוצא, היכולת להפיק מידע ותובנות מים הנתונים הפכה להיות מיומנות נדרשת במרבית הארגונים. במקביל לכך נדרשים הבוגרים להיות בעלי יכולת ניהול של פרויקטי IT ברמת מורכבות גבוהה.


בתחום בחירה זה לומדים הסטודנטים מספר נושאים מרכזיים ובהם:

  • שימוש בטכנולוגיות של ניתוח מידע בסביבה של בסיסי נתונים גדולים המאוחסנים בטכנולוגיית ענן.
  • פיתוח יישומים ושימוש בכלים קיימים לתחומי "ביג דאטה".
  • ניתוח נתונים ובניית מודלים על גבי כלים ייחודיים לתחום.
  • הפעלת שיקול דעת מקצועי כדי לנתח את צרכי המידע של ארגון, לתרגמם למערכות ולטכנולוגיות המידע המתאימות ולשלב את הטכנולוגיות החדישות עם אסטרטגיות ארגוניות. 

 

ניהול מערכות המידע, ופיתוח של מודלים בתחום של ניתוח נתונים  מצריך מיומנות ושימוש בכלים רבים מדיסציפלינות מגוונות: אלגוריתמים ניהול טכנולוגיות עיליות,  מדעי המחשב, חקר ביצועים, תורת ההחלטות, כלכלה והתנהגות ארגונית. 

 

לצורך הקניית כלים אלו, משלבים בתחום מערכות מידע יחד עם לימודי הנדסת תעשייה וניהול שימוש בכלים מתחום ניהול פרויקטים בתחום IT, שפות תוכנה נוספות, עיצוב בסיסי נתונים ויישום מערכות מידע ניהוליות, יישומי בינה מלאכותית, תכנות מונחה אובייקטים, ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם וניהול פרויקטים בטכנולוגיות מידע.

 

ניהול מערכות מידע

 

הלימודים במסלול מחייבים ללמוד 2 קורסי חובה בתחום:

  • ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם
  • תכנות מונחה אובייקטים

כמו כן ללמוד 2 קורסי בחירה נוספים מתוך הרשימה הבאה:

  • ניהול פרויקטים בטכנולוגיות מידע.
  • יישומי בינה מלאכותית בניהול.
  • מודלים של בינה עיסקית
  • ניתוח צברי נתונים גדולים בטכנולוגיית ענן

וכן 2 קורסי בחירה נוספים מהרשימה שלעיל או שני קורסים בחירה מכל תחום שהוא.


פרויקט הגמר בהיקף של 6 נ"ז מאפשר להתנסות ביישום והטמעה של רבים מההיבטים של ניתוח נתונים. וניהול פיתוח בתחום של  ITהפרויקט מהווה הזדמנות ממדרגה ראשונה ליישם הלכה למעשה  הליך של פיתוח יישום בטכנולוגיית ענן ובכלל זה איפיון, תכנות וביצוע איסוף נתונים וניתוח הנתונים לבניית מודלים לחיזוי וזיהוי של תופעות.