שאלות ותשובות - ישן

מי קובע איזה קורסים כלליים יילמדו?

כל קורס מעמיק ומעניין בתחומי הרוח והחברה יכול, בעקרון, להכנס לתכנית הלימודים הכלליים, בתנאי שיעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים. לפני שקורס כללי מאושר ללמידה במכון, נבדקת תכניתו במחלקה ללימודים כלליים, והוא נדון ומאושר בועדת קוריקולום מחלקתית. לאחר מכן הוא נמסר לדיון ואישור בועדת קוריקולום עליונה של המכון. מרצי המחלקה הינם מומחים בתחומם, ובעלי הכשרה אקדמית גבוהה ונסיון הוראה עשיר.