מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
בניין 5, קומה 3, חדר 310
 
ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים: ד"ר נאווה שקד
 
יועץ אקדמי ללימודים רב-תחומיים: ד"ר גילי פלג
 
אחראי אקדמי על אשכול חדשנות ויזמות: ד"ר הלל אייל

אחראית מוסדית לתכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית: ד"ר ליאורה ביגון
 
רכזת המחלקה: גב' יהל פלצקובסקי
טלפון: 03-5026655
 
יועצת אקדמית ללימודי אנגלית:
גב' סנדרה שוורצברג ( שנה א')

 

 

פניות עבור היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה ניתן לשלוח במייל: englishat@hit.ac.il