מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
 
ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים: ד"ר נאווה שקד
 
יועץ אקדמי ללימודים רב-תחומיים: ד"ר גדעון סגל
 
ממונה אקדמית על לימודי אנגלית: ד"ר אירן רבינוביץ

אחראית מוסדית לתכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית: ד"ר ליאורה ביגון
 
רכזת המחלקה: גב' חן ישעיהו
טלפון:
 03-5026660
 
יועצות אקדמיות ללימודי אנגלית:
ד"ר אירן רבינוביץ (שנים ב'-ד')
גב' סנדרה שוורצברג ( שנה א')