מנהלת בית הספר

בניין 5, קומה 3, חדר 310

 

 

ראש בית הספר ללימודים רב-תחומיים:

 

ד"ר נאווה שקד

בניין 5, חדר 315
shakedn@hit.ac.il

 

ראש מגמת לימודי רוח וחברה:

 

פרופ' חמי בן נון

בניין 5, חדר 318
טל': 03-502-7740 | beennunh@hit.ac.il

 

ראש מגמת לימודי טכנולוגיה, חדשנות ויזמות:

 

ד"ר אלעד שגב

בניין 8, חדר 109
טל': 03-414-6529 | elads@hit.ac.il

 

 

ראש המחלקה ללימודי אנגלית:

 

ד"ר אולגה גופול

בניין 5, חדר 313
טל': 03-502-6696 | olgagu@hit.ac.il

 

רכזת המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה:

 

גב' קרן גרינוולד

טלפון: 03-502-6934

 

ממונה על פטורים לימודים רב תחומיים:

 

ד"ר גילי פלג

 

אחראי אקדמי על אשכול חדשנות ויזמות:

 

ד"ר הלל אייל

 

רכזת פדגוגית ליחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה:

צללית תמונת פרופיל

 

גב' אילנה חן סולומון

 
 

 

עוזרת אקדמית ואחראית פרויקטים

צללית תמונת פרופיל

 

גב' ברכה אינהורן

בניין 5, חדר 317
טל': 03-502-6655 | brachae@hit.ac.il