מנהלת המחלקה

בניין 5, קומה 3, חדר 310

 

 

ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים:

 

ד"ר נאווה שקד

בניין 5, חדר 315
shakedn@hit.ac.il

 

 

ראש היחידה ללימודי אנגלית:

 

ד"ר אולגה גופול

בניין 5, חדר 313
טל': 03-502-6696 | olgagu@hit.ac.il

 

 

רכזת המחלקה ללימודים רב תחומיים:

 

גב' חן אילוז
בניין 5, חדר 314
טל': 03-502-6655 | chenil@hit.ac.il

 

 

רכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה:

 

גב' קרן גרינוולד

טלפון: 03-502-6934

 

 

ממונה על פטורים לימודים רב תחומיים:

 

ד"ר גילי פלג

 

 

אחראי אקדמי על אשכול חדשנות ויזמות:

 

ד"ר הלל אייל