מנהלת המחלקה

בניין 5, קומה 3, חדר 310

 

 

ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים:

ד"ר נאווה שקד

בנין 5, חדר 315
טל': 03-5026641 | shakedn@hit.ac.il

 

רכזת המחלקה:

גב' חן אילוז
בנין 5, חדר 314
טל': 03-5026655 | chenil@hit.ac.il

 

יועץ אקדמי ללימודים רב-תחומיים:

ד"ר גילי פלג

 

אחראי אקדמי על אשכול חדשנות ויזמות:

ד"ר הלל אייל

 

אחראית מוסדית לתכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית:

ד"ר ליאורה ביגון

 

רכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה:

גב' קרן גרינוולד

טלפון: 03-502-6934

 

יועצת אקדמית ללימודי אנגלית:

גב' סנדרה שוורצברג