מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
בניין 5, קומה 3, חדר 310
 
ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים: ד"ר נאווה שקד
 
יועץ אקדמי ללימודים רב-תחומיים: ד"ר גדעון סגל
 
ממונה אקדמית על לימודי אנגלית: ד"ר אירן רבינוביץ

אחראית מוסדית לתכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית: ד"ר ליאורה ביגון
 
רכזת המחלקה: גב' אלנה שובל
טלפון: 03-5026655
 
יועצות אקדמיות ללימודי אנגלית:
ד"ר אירן רבינוביץ (שנים ב'-ד')
גב' סנדרה שוורצברג ( שנה א')