תחום לימודי הרוח והחברה

 

ההכשרה לתואר אקדמי במסגרת מחלקות המכון מציידת את התלמיד בתשתית של ידע תאורטי, ומגוון כלים מקצועיים, הנדרשים לשם השתלבותו המעשית במקצועות ההנדסה, העיצוב, הניהול וכו'. המחלקות כוללות בתכניתן גם כלים משלימים מדיסציפלינות אחרות, כגון כלכלה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה.

 

מצויד בכלים מקצועיים אלה בוגר המכון עתיד להשתלב בחברה כבעל מקצוע, ואף להימנות על האליטה מנהיגותית, מקצועית וחברתית. השתלבות כזו מציבה את בוגרי המוסד בעמדת השפעה חשובה על דמותה של החברה. על-כן, מסגרת הידע ועולם המושגים שילוו אותם הינם בעלי חשיבות רבה לגבי איכות עבודתם המקצועית, ולגבי החברה הישראלית ועתידה.


כממשיכתה של המחלקה ללימודים כלליים, המחלקה ללימודים רב-תחומיים חותרת להקנות לתלמידי המכון פרספקטיבות עשירות ומעמיקות בתחומי לתרבות ולחברה; קורסי המחלקה מיועדים לפתח את הבנתם העיונית של התלמידים לגבי מאפייני יסוד של תרבויות, כוחות, מבנים ותהליכים חברתיים, השקפות חברתיות וסוגיות מוסריות.

 

 

אנו סבורים שיכולת מישוג בתחומים אלה היא בעלת חשיבות קריטית לתפקוד מקצועי בוגר, מתוך עמדה של עצמאות מחשבתית, ותוך ראייה מעמיקה של איש מקצוע בדבר משמעות עבודתו ומקומה במסגרת החברה והתרבות.


ניתן להמשיל איש מקצוע ללא הכשרה אקדמית במדעי הרוח והחברה לספן מיומן ביותר בניהוג הספינה שאין מפה בידו. ספן כזה עשוי לנהוג את ספינתו היטב כפי שיורו לו הממונים עליו, אבל ללא הבנת משמעות הנתיב שנבחר עבורו, ללא יכולת להשוותו לנתיבים חלופיים, ובעיקר, ללא עמדה ביקורתית עצמאית באשר ליעד שאליו הוא מוביל, כאיש מקצוע, את ספינתו.


לימודי מדעי הרוח והחברה במחלקה מיועדים לספק לתלמידי המכון תנאים הכרחיים לעמדה מקצועית שאינה צייתנית אלא ביקורתית; אינה עיוורת אלא נאורה; אינה מוּטה אוטומטית לסדר החברתי הקיים אלא נכונה לחרוג ממנו או אף לשנותו. אנו מאמינים שבחברה דמוקרטית, להבדיל מחברה אוטוריטרית (סמכותנית), הכישורים שאנו מקנים לתלמידים הם הכרח שאין להתפשר עליו במוסד אקדמי. בענין זה אנו פועלים כמיטב המוסדות הטכנולוגיים המובילים בעולם הדמוקרטי.