תחום לימודי הרוח והחברה

 

ההכשרה לתואר אקדמי במסגרת מחלקות המכון מציידת את התלמיד בתשתית של ידע תאורטי, ומגוון כלים מקצועיים, הנדרשים לשם השתלבותו המעשית במקצועות ההנדסה, העיצוב, הניהול וכו'. המחלקות כוללות בתכניתן גם כלים משלימים מדיסציפלינות אחרות, כגון כלכלה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה.

 

מצויד בכלים מקצועיים אלה בוגר המכון עתיד להשתלב בחברה כבעל מקצוע, ואף להימנות על האליטה מנהיגותית, מקצועית וחברתית. השתלבות כזו מציבה את בוגרי המוסד בעמדת השפעה חשובה על דמותה של החברה. על-כן, מסגרת הידע ועולם המושגים שילוו אותם הינם בעלי חשיבות רבה לגבי איכות עבודתם המקצועית, ולגבי החברה הישראלית ועתידה.


כממשיכתה של המחלקה ללימודים כלליים, המחלקה ללימודים רב-תחומיים חותרת להקנות לתלמידי המכון פרספקטיבות עשירות ומעמיקות בתחומי לתרבות ולחברה; קורסי המחלקה מיועדים לפתח את הבנתם העיונית של התלמידים לגבי מאפייני יסוד של תרבויות, כוחות, מבנים ותהליכים חברתיים, השקפות חברתיות וסוגיות מוסריות.

 


רשימת הקורסים

 

 

מספר קורס שם הקורס נ"ז מרצה
0088057 אתגרי מחשבה בפילוסופיה 2 ד"ר סגל גדעון
0084082 החוקה הישראלית 2 ד"ר דנאל  אדם
0088054 היסטוריה של אפריקה בשחור ולבן 2 ד"ר ביגון ליאורה
0084078 מבוא לפיתוח בר קיימא 2 ד"ר וטורי  אשר
0084094 קמפיינים פוליטיים 2 ד"ר כץ ירון
0084087 תורת הנפש בפילוסופיה היהודית 2 ד"ר פלג ארז
0084068 אתיקה בעסקים על פי המשפט היהודי 2  כהן שלמה
0084090 השיבה לירושלים - הקהילה היהודית בירשלים מראשית המאה ה-יט ועד להקמת המדינה 2 ד"ר פוזיילוב גיורא
0088012 ידיעה ורגשות 2 ד"ר סגל גדעון
0084054 יוגה 1  סתוי גיל
0084060 פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית אפקטיבית 4 ד"ר אדרת אבשלום
0084070 ציונות, פוסט ציונות וזהות ישראלית חדשה 2 ד"ר נור עופר
0084049 קהילות פוליטיקה עסקים באינטרנט 2 ד"ר נור עופר
0088044 שואת יהודי אירופה 2 ד"ר אלפרוביץ ליאור
0084093 תקשורת בעולם הטכנולוגי 2 ד"ר כץ ירון
0084025 סוגיות פילוסופיות ביצירות ספרותיות 2 ד"ר סגל גדעון
0084027 הבעות פנים מדארוין ועד היום 2 ד"ר פלג גילי
0084097 כישורי אנגלית בעולם הדיגיטלי 2 ד"ר נרקיס דורון
0084028 מדע ומחשבה מדעית: היסטוריה ותיאוריה 2 ד"ר אייל הלל
0084006 פרקים בגנטיקה 2 ד"ר עינב יוליה
0084095 תחנות בחיי האדם מבט אנתרופולוגי בין תרבותי 2  טוויל  יואל
0084043 האדם בין מימוש עצמי לאחריות חברתית בהסתכלות יהודית 2  קצין אביחי
0084092 חברת המידע 2 ד"ר כץ ירון
0084023 כלכלה גלובלית ותמורות אזוריות 2 ד"ר שורר מרינה סול
0084024 ערים מחוץ למערב הסטוריה תרבותית וויזואלית 2 ד"ר ביגון ליאורה
0084091 תהליכי שינוי בתקשורת בישראל 2 ד"ר כץ ירון
0088019 תקשורת משודרת - רדיו וטלויזיה 2  סלטון צבי
0084038 זהות ועצמיות במעגל החיים 2 ד"ר עוז - איבשיץ יפעת
0084009 נשים בחברה הישראלית 2 ד"ר עוז - איבשיץ יפעת
0088005 פילוסופיה וקולנוע 2 ד"ר סגל גדעון

 


 

 

אנו סבורים שיכולת מישוג בתחומים אלה היא בעלת חשיבות קריטית לתפקוד מקצועי בוגר, מתוך עמדה של עצמאות מחשבתית, ותוך ראייה מעמיקה של איש מקצוע בדבר משמעות עבודתו ומקומה במסגרת החברה והתרבות.


ניתן להמשיל איש מקצוע ללא הכשרה אקדמית במדעי הרוח והחברה לספן מיומן ביותר בניהוג הספינה שאין מפה בידו. ספן כזה עשוי לנהוג את ספינתו היטב כפי שיורו לו הממונים עליו, אבל ללא הבנת משמעות הנתיב שנבחר עבורו, ללא יכולת להשוותו לנתיבים חלופיים, ובעיקר, ללא עמדה ביקורתית עצמאית באשר ליעד שאליו הוא מוביל, כאיש מקצוע, את ספינתו.


לימודי מדעי הרוח והחברה במחלקה מיועדים לספק לתלמידי המכון תנאים הכרחיים לעמדה מקצועית שאינה צייתנית אלא ביקורתית; אינה עיוורת אלא נאורה; אינה מוּטה אוטומטית לסדר החברתי הקיים אלא נכונה לחרוג ממנו או אף לשנותו. אנו מאמינים שבחברה דמוקרטית, להבדיל מחברה אוטוריטרית (סמכותנית), הכישורים שאנו מקנים לתלמידים הם הכרח שאין להתפשר עליו במוסד אקדמי. בענין זה אנו פועלים כמיטב המוסדות הטכנולוגיים המובילים בעולם הדמוקרטי.