תחום מדעי הרוח והחברה

 

"העז לדעת!", כך ניסח הפילוסוף עמנואל קאנט את רוח עידן המדע והנאורות. ברוח אמירה זו, מעניקה המחלקה לתלמידי המכון פרספקטיבות עשירות ומעמיקות במדעי הרוח והחברה. בקורסים אלו תרכשו ידע על תרבויות, דתות, על תהליכים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים, וסוגיות פילוסופיות ומוסריות. ואף חשוב מכך, קורסים אלו יספקו כלים חשובים לחשיבה ביקורתית וליכולת ניתוח של העולם בו אנו חיים ואותו אנו יוצרים, כלים רלוונטיים הן לחיים המקצועיים והן לחיינו כאזרחים וכאזרחיות.

 

 

בוגרי המכון עתידים להשתלב בחברה כאנשי מקצוע ולהימנות על מנהיגות מקצועית וחברתית המציבה אותם בעמדת השפעה חשובה על דמותה של החברה. על-כן, למסגרת הידע ולעולם המושגים שילוו אותם יש חשיבות כפולה עבור החברה הישראלית ועתידה. 

 

ניתן להמשיל איש מקצוע ללא הכשרה אקדמית במדעי הרוח והחברה לספן מיומן ביותר בניהוג הספינה שאין מפה בידו. ספן כזה עשוי לנהוג את ספינתו היטב כפי שיורו לו הממונים עליו, אבל ללא הבנת משמעות הנתיב שנבחר עבורו, ללא יכולת להשוותו לנתיבים חלופיים, ובעיקר, ללא עמדה עצמאית ומושכלת באשר ליעד אליו הוא מוביל את ספינתו.

 

לימודי מדעי הרוח והחברה במחלקה מיועדים לספק לתלמידי המכון כלים לחשיבה עצמאית, לעמדה שאינה מקבלת את הסדר הקיים באופן עיוור, עמדה המתבוננת בחיים המקצועיים והחברתיים שלנו בעיניים ביקורתיות. אנו מאמינים שבחברה דמוקרטית הכישורים שאנו מקנים לתלמידים הם הכרח שאין להתפשר עליו, ובעניין זה אנו פועלים כמיטב המוסדות הטכנולוגיים המובילים בארץ ובעולם. 

 


רשימת הקורסים

 

 

מספר קורס שם הקורס נ"ז מרצה
0088057 אתגרי מחשבה בפילוסופיה 2 ד"ר סגל גדעון
0084082 החוקה הישראלית 2 ד"ר דנאל  אדם
0088054 היסטוריה של אפריקה בשחור ולבן 2 ד"ר ביגון ליאורה
0084078 מבוא לפיתוח בר קיימא 2 ד"ר וטורי  אשר
0084094 קמפיינים פוליטיים 2 ד"ר כץ ירון
0084087 תורת הנפש בפילוסופיה היהודית 2 ד"ר פלג ארז
0084068 אתיקה בעסקים על פי המשפט היהודי 2  כהן שלמה
0084090 השיבה לירושלים - הקהילה היהודית בירשלים מראשית המאה ה-יט ועד להקמת המדינה 2 ד"ר פוזיילוב גיורא
0088012 ידיעה ורגשות 2 ד"ר סגל גדעון
0084054 יוגה 1  סתוי גיל
0084060 פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית אפקטיבית 4 ד"ר אדרת אבשלום
0084070 ציונות, פוסט ציונות וזהות ישראלית חדשה 2 ד"ר נור עופר
0084049 קהילות פוליטיקה עסקים באינטרנט 2 ד"ר נור עופר
0088044 שואת יהודי אירופה 2 ד"ר אלפרוביץ ליאור
0084093 תקשורת בעולם הטכנולוגי 2 ד"ר כץ ירון
0084025 סוגיות פילוסופיות ביצירות ספרותיות 2 ד"ר סגל גדעון
0084027 הבעות פנים מדארוין ועד היום 2 ד"ר פלג גילי
0084097 כישורי אנגלית בעולם הדיגיטלי 2 ד"ר נרקיס דורון
0084028 מדע ומחשבה מדעית: היסטוריה ותיאוריה 2 ד"ר אייל הלל
0084006 פרקים בגנטיקה 2 ד"ר עינב יוליה
0084095 תחנות בחיי האדם מבט אנתרופולוגי בין תרבותי 2  טוויל  יואל
0084043 האדם בין מימוש עצמי לאחריות חברתית בהסתכלות יהודית 2  קצין אביחי
0084092 חברת המידע 2 ד"ר כץ ירון
0084023 כלכלה גלובלית ותמורות אזוריות 2 ד"ר שורר מרינה סול
0084024 ערים מחוץ למערב הסטוריה תרבותית וויזואלית 2 ד"ר ביגון ליאורה
0084091 תהליכי שינוי בתקשורת בישראל 2 ד"ר כץ ירון
0088019 תקשורת משודרת - רדיו וטלויזיה 2  סלטון צבי
0084038 זהות ועצמיות במעגל החיים 2 ד"ר עוז - איבשיץ יפעת
0084009 נשים בחברה הישראלית 2 ד"ר עוז - איבשיץ יפעת
0088005 פילוסופיה וקולנוע 2 ד"ר סגל גדעון