שאלות ותשובות - ישן

למה לא סורקים ומפרסמים באתר המכון את המבחנים בלימודים כלליים?

בדרך כלל לא נהוג לפרסם מחברות בחינה במדעי הרוח והחברה. הסיבה היא שפרסום מחברות הבחינה מעודד אצל חלק מהתלמידים למידה שטחית על-סמך המבחנים במקום למידה רצינית במהלך הקורס עצמו.