שאלות ותשובות - ישן

יש לי שני מבחנים בלימודים כלליים באותו יום ובאותה שעה. מה לעשות?

עליך להיבחן באחד מהם לפי בחירתך במועד א', ובמקצוע השני תיבחן במועד ב'. במקצוע זה מועד ב' ייחשב לך כמועד א'.