שאלות ותשובות - ישן

האם אני יכול לראות את מחברת המבחן שלי לאחר הבחינה?

כן. עליך לבקש זאת ממרצה הקורס, ותוכלו לעיין במשותף במחברת הבחינה בשעת הקבלה