חדשות ואירועים

נמצאו 176 תוצאות דף 1 מתוך 18

Parametric Resonances: From Single Atoms to Many-Body Systems
Dr. Emanuele Dalla Torre, Bar Ilan University
March 28, 2017 | 14:00 | Room 424/8

Development of Volumetric Ultrasound Imaging By Laser Micromachining
Prof. Eliezer Avnear, LEEOAT
March 16, 2017 | 11:00 | Room 424/8

Beyond the Linear Response: Well Dynamics in the Kramers Model
Prof. Ilya Rips, HIT
March 14, 2017 | 14:00 | Room 424/8

Quantum Chaos in Many-Particle Systems
Dr. Boris Gutkin, Duisburg-Essen University & Georgia Tech
March 09, 2017 | 11:00 | Room 424/8

Topological Pumping in Non-Equilibrium Periodically Driven Systems
Prof. Netanel Lindner, Technion
March 07, 2017 | 14:00 | Room 424/8

Accelerated Stability Testing of Organic and Perovskite Solar Cell Materials and Devices Using Concentrated Sunlight
Dr. Iris Visoly-Fisher, Ben-Gurion University
February 28, 2017 | 14:00 | Room 424/8

Controlling Soliton Dynamics in Broadband Nonlinear Optical Waveguide Systems
Dr. Avner Peleg, Afeka
February 21, 2017 | 14:00 | Room 424/8

An Adaptive Gravity Model for Interactions in Insect Swarms
Dr. Dan Gorbonos, Weizmann Institute
February 16, 2017 | 15:00 | Room 424/8

הסטודנטים עמית אוחיון שנה ב' ממדעי המחשב ועידן חלבי, סטודנט שנה ד' מהפקולטה להנדסה, כתבו את התקציר " ENERGY EFFICIENCY FOR FIRST AND SECOND GRADERS", על סמך העבודה בקורס משלב עשייה "שגרירים ירוקים".

"Status of Cosmic Inflation"
Dr. Ido Ben-Dayan, Ben Gurion University
February 14, 2017| 13:00 | Room 424/8