עיצוב תקשורת חזותית


ראש המחלקה: תמיר שפר
 
התהפוכות הטכנולוגיות ותקשורתיות הסובבות אותנו נחוות כיום גם מבלי שנבין את עוצמת המהפכה ואת אין-סופיות אופקיה. בתוך כך נוצרו בשנים האחרונות תחומים שונים המרחיבים את תחום התקשורת החזותית. תחומים אלה הינם תולדה של צורכי שוק שונים שנוצרו וכן של תפיסות חדשות שנוצקו בד בבד עם התפתחות המדיה האלקטרוניות. הטכנולוגיה יצרה שיטת ייצוג חדשה המרחיבה את שפת התקשורת החזותית, משנה ומעצימה את הדימוי החזותי במופעיו המגוונים.

עם זאת מהותו החברתית-סוציאלית של העיצוב החזותי רק התעצמה. במהפכת התרבות המתהווה הקשר בין היחד לרבים נפתח ומקבל ערוצי ביטוי חדשים, הדיאלוג בין הלוקאלי וגלובאלי אף הוא מתעצב מחדש, ומשמעותו מתנסחת בראי אמצעי הייצוג והביטוי החדשים. כיום בחברת הצריכה הממותגת אין כמעט שירות או מוצר הנצרך בסביבתנו שאין לו נגיעה ישירה לתחום עיצוב תקשורת חזותית.
הביטויים השונים והמגוונים של תחום התקשורת החזותית כיום מחייבים אותנו לפיתוח תפיסה ומחשבה מחודשות הנוגעות למעמדנו כמחלקה האמורה להכשיר את דור המעצבים הבא, וכן לשמש, כאקדמיה, חוד החנית בפיתוח ומחקר התודעה העיצובית המתפתחת כיום והקשרה התרבותי-חברתי.
 
כריכת הספר ילדי החול
כריכת הספר "ילדי החול", ספר דו-לשוני בעברית ובאמהרית, הכורך יחדיו סיפורי עם, זיכרונות עליה וחוויות ישראליות של יוצאי אתיופיה עם איורים עכשוויים של סטודנטים מהמחלקה לעיצוב תקשורת חזותית. בתמונה: איורה של עיינת קירשנר

 
 
 

תפיסת תהליך הלימודים במחלקה


לימודי עיצוב תקשורת חזותית לתואר ראשון במחלקה, מדמה ארבעה שלבים מרכזיים בהתפתחות הסטודנט, הבונים יחד את גיבושו כמעצב בוגר. מבנה מטפורי זה מהווה תפיסת-על בפריסת תחומי הלימוד הכלולים במחלקה:

צורה - פיתוח מיומנויות הבעה והתנסות בתהליכי חשיבה יצירתית. היכרות עם רכיבי יסוד חזותיים.

דימוי - הכרת משמעות הצורה מבחינה קוגניטיבית, מטפורית, סמלית, תרבותית ורעיונית, חקירת היחסים בין הטקסט לדימוי.

שפה - הבנת התחביר של הדימויים והמילים כרצף היוצר משמעות חדשה, התבוננות במיקרו ובמקרו, בהקשר של יצירת שפה חזותית ושימושה.

זהות - תיחום הרכיבים השונים והגדרתם בשפה החזותית לכדי ישות בעלת אפיון מובהק,
הדיאלוג בין האובייקט החזותי לסביבתו.
 

"לאסוף את השברים"
 
סרטונים אלו נוצרו במסגרת קורס בנושא "עיצוב מדיית מסך" בהנחיית דנה בן דוד ובהשראת פרויקט "לאסוף את השברים" של יד ושם.


תוכנית הלימודים של המחלקה מתייחסת לשתי חטיבות עיקריות – חטיבת היסודות, הפרוסה על פני השנתיים הראשונות, ולימודי התמחות בשנתיים הבאות, שנים ג' ו-ד'.

היקף הלימודים: 190 שעות סמסטריאליות (140.5 נקודות זכות).

הבניית ההתמחות בדיאלוג עם אישיות הסטודנט וכישוריו מיקוד תוכנית הלימוד בתהליך ובהתנסות מחזיר אותנו לחפש את הקשר בין המרכיב האנושי והתוכני. התוכנית מציעה מתכון אידיאלי המתמקד בבניית המסלול על פיתוח דיאלקטי בין הצרכים המקצועיים האובייקטיביים של עולם העיצוב מצד אחד, ובכישורים הסוביקטיביים, בתכונות, האישיות וההתאמה של הסטודנט ועולמו הפנימי מהצד השני, תוך יצירת תיחום גמיש בין תחומי ההתמחות השונים, המאפשר התאמה והתנסות עם מגוון תכנים לימודיים. לימודי ההתמחות מאפשרים העמקה והרחבה בתחומים רבים שהשתנו והתפתחו עם תחילת האלף השלישי.

החלוקה להתמחויות מתבססת על הבחנה בין שלוש איכויות מהותיות המאפיינות את ההתמחויות ומהוות את אבני היסוד בכל אחת מהן. להלן שלושת מסלולי ההתמחות, התואמים לתפיסת היסוד והמוצעים לסטודנט בהתאמה לאישיותו ונטיותיו:


עיצוב למדיה המודפסת | חומר, צורה
התמחות זו מתמקדת בהכשרת הבוגר כמעצב וכמנהל אמנותי במדיום העיצוב המודפס. ההתמחות תעסוק בנושאים נרחבים המהווים את הבסיס לעיצוב הגרפי כיום בעידן הגלובליזציה ומהפכת המותגים: בניית תדמית ומיתוג, עיצוב מוצרי תקשורת חזותית, עיצוב תקשורת חברתית ופרסומית, עיצוב תוכן מערכתי ועיצוב תקשורת סביבתית.

עיצוב למדיום המסכי | זמן, נראטיב
התמחות זו מכשירה את הבוגר כמעצב, מנהל אמנותי ויוצר במדיום המסכי העכשווי, על גווניו וביטויו השונים. הסטודנט יכיר וישלוט בשפת העיצוב בתנועה המאפיינת את הצד החזותי וכן יכיר וילמד מדיום זה גם מהיבט התוכני. הלימודים נפתחים לתחומים משלימים כמו כתיבת תוכן, תסריט, עיצוב סאונד, היכרות עם הקולנוע הדוקומנטרי, בימוי וידאו קליפים ופרסומות, סרטי אנימציה ומיצגי וידאו.

עיצוב למדיה אינטראקטיבית | משחק, הפעלה
תחום התמחות זה מכשיר את בוגריו להיות יוצרים ומעצבים במגוון המדיות האינטראקטיביות הקיימות כיום. הסטודנט יכיר וישלוט בשפה החזותית החדשה ובאמצעים התפיסתיים שהתפתו בה כחלק מהעולם האינטראקטיבי על תוצריו המגוונים: עיצוב תדמית ופרסום במרחב האינטראקטיבי, פיתוח משחקים, סביבות וירטואליות, חללי תצוגה ומיצבים אינטראקטיביים, ממשק אדם וחברה.

אפשרויות הבחירה בין ההתמחויות
בתוך ההתמחויות מוצע מגוון רחב של נושאים, הקרובים לליבו של הסטודנט ותואמים את כישוריו. עם זאת, ניתנת אפשרות לבחירת קורסים מהתמחויות אחרות במחלקה על פי הכללים שנקבעו:
על הסטודנט לבחור חמישה קורסי חובה בהתמחות בה בחר. בסמסטר הראשון בשנה השלישית הלימודים הם חובה ואין אפשרות בחירה. בשני הסמסטרים הנותרים יהיה על הסטודנט לבחור שישה קורסים נוספים – ארבעה קורסי ליבה ושני קורסי "סדנת פיתוח". מתוכם שני קורסי חובה בהתמחות שבחר, ועל אחד מהם להיות קורס ליבה בהתמחות. ארבעת הקורסים הנותרים ייבחרו בהתאם לנטיית ליבו של הסטודנט, כך שיוכל ליצור לעצמו מסלול מגוון ומותאם אישית (סטודנט המבקש ללמוד בקורס שאינו נמנה עם קורסי ההתמחות שאליה הוא רשום, יחויב בקבלת אישור המרצה בקורס).

כל זאת מתוך ההבנה, שתחום התקשורת החזותית הינו דינאמי וכי למעצב כיום נדרשים כישורים רב-תחומיים. המחלקה יוזמת קורסים שתכניהם משותפים ונוגעים לשלוש ההתמחויות, כדי ליצור שיתוף פעולה והפריה הדדית.

הדגש בתהליך הלימודי הינו על חוויה התנסותית מרחיבת אופקים, מקצועית ותרבותית. בתוך כך יובאו קורסים העוסקים ביחסי עיצוב-אמנות והרואים במדיום התקשורת החזותית כלי ביטוי אמנותי וביקורתי.

פרויקטים עם החברה וקשרים עם הקהילה המקצועית
במסגרת הלימודים נחשף הסטודנט לכמה פרויקטי-חוץ המשותפים לחברות ולעמותות חיצוניות. במסגרת פרויקטים אלה נדרש הסטודנט להתמודד עם תהליך עבודה מובנה מול גוף אמיתי המוציא לפועל את תוצר התהליך האקדמי. המחלקה זוכה לחשיפה והערכה רבה על הישגי הסטודנטים בפרויקטים שהתממשו.

מדי שנה נערכת תערוכת בוגרי המחלקה, המלווה בקטלוג בוגרים. זוהי הזדמנות לתת במה מכובדת לבוגר, טרם צאתו לעולם האמיתי כמעצב עצמאי.

המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית יוצרת מדי שנה פורומים מוגדרים לדיון בנושאים הרלוונטיים לתחום התקשורת החזותית. בפורומים אלה משתתפים מרצי המחלקה ואורחים מוזמנים, מן הבולטים בתחום, מתוך כוונה ליצור במחלקה דיון פתוח ורחב השונה במהותו מתהליך העומק המתרחש במהלך השנה בקורסים הייעודיים.