מועדים מיוחדים

 

תאריכים מעודכנים למועדים המיוחדים יתפרסמו בהמשך

 

 

 

בחינה במועד מיוחד הינה בחינה המיועדת לסטודנט, שנבצר ממנו להשתתף באחד מן המועדים (א או ב), בשל מניעה חמורה כמוגדר להלן, בכפוף להצגת אישורים מתאימים למזכירות האקדמית:

 

שירות מילואים
  • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד עבור כל מועד שהפסיד.
  • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד עבור כל מועד שהפסיד.
  • זכאות הסטודנט למועד בחינה מיוחד כמפורט לעיל תינתן רק לאחר שימציא הסטודנט אישור שירות מילואים כדין.

  

אשפוז

סטודנט זכאי למועד מיוחד, אם נעדר מבחינה בשל אשפוז, כפוף להמצאת אישור רפואי כדלקמן:

  • מי שאושפז במשך 10 ימים רצופים, או במשך 21 ימים ויותר (מצטבר) בתקופת הלימודים, זכאי למועד בחינה מיוחד.
  • מי שאושפז במשך 4 ימים ויותר בתקופת בחינות, או בשבועיים שלפניהן, זכאי להיבחן במועד מיוחד, בכל בחינה שתתקיים בטווח 5 הימים מתום אשפוזו.
  • מובהר בזאת כי ימי מחלה שנתנו שאינן במסגרת אשפוז אינם מזכים במועד מיוחד.

 

אבל במשפחה של קרוב ממדרגה ראשונה

סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד, אם הבחינה התקיימה במהלך ימי השבעה.
 

לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
  • סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה,האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להבחן במועד בחינה מיוחד.
  • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד

 

חתונה

סטודנט יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד אם הבחינה התקיימה ביום שלפני חתונתו ו/או ביום חתונתו ו/או ביום לאחר חתונתו.
 

מניעה מנהלית
  • סטודנט רשאי לבקש מועד מיוחד במקום מועד ב', אם ההודעה על כישלון במועד א' לא פורסמה עד עשרה ימים לפני קיום הבחינה במועד ב'.
  • סטודנט רשאי לבקש מועד בחינה מיוחד אם עליו להיבחן בשתי בחינות המתקיימות באותו יום או בשתי בחינות המתקיימות במרווח של פחות מיומיים.

 
סטודנט, אשר ניגש לשני מועדי הבחינה, אינו זכאי בשום מקרה למועד מיוחד.
  

הגשת בקשה למועד מיוחד לסטודנטים בתואר ראשון

הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך עמדת המידע תחת הלשונית "טפסים ובקשות">"בקשות וערעורים">"אא-בחינות-בקשה למועד מיוחד". הגשת הבקשה בעמדת המידע תתכן אך ורק בתקופות ההרשמה למועדים המיוחדים.
 

הגשת בקשה למועד מיוחד לסטודנטים בתואר שני

הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך עמדת המידע תחת הלשונית "טפסים ובקשות">"בקשות וערעורים">"א-בקשה למועד מיוחד לתואר שני". הגשת הבקשה בעמדת המידע תתכן אך ורק בתקופות ההרשמה למועדים המיוחדים.

לבקשה יש לצרף את האישורים הרלוונטיים: בגין מילואים וצו 8 - אישור רשמי מן הצבא; בגין אשפוז -אישור מבית החולים על האשפוז; בגין אבל - תעודת פטירה; בגין לידה - תעודת לידה; בגין חתונה - תעודת נישואין.