ערעור


סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה דרך עמדת המידע >בדף "ציונים", בכפתור התכלת "הגש ערעור", עד 14 ימים מיום פרסום ציון הבחינה. סימון על הכפתור התכלת מראה את התאריך האחרון בו ניתן להגיש ערעור.
ראו דוגמה מטה.


 
תמונה ללא תיאור