רישום למועד ב'

 

סטודנט שקיבל במועד א ציון "נכשל" כהגדרתו בכל קורס -נרשם אוטומטית למועד ב'.


סטודנט שקיבל ציון "עובר ומעלה" ומעוניין לשפר את הציון שקיבל, יעשה זאת דרך עמדת המידע >בדף "ציונים", בכפתור הירוק, בקשה למועד ב', עד 4 ימים טרם מועד הבחינה. סימון על הכפתור הירוק מראה את התאריך האחרון בו ניתן להגיש בקשה לשיפור ציון במועד ב.
ראו דוגמה מטה.
 

תמונה ללא תיאור

 

סטודנט שנרשם לשיפור ציון ומעוניין לבטל את הרשמתו במועד ב' יעשה זאת דרך עמדת המידע> בדף "ציונים", בכפתור האדום, ביטול מועד ב', עד 2 ימים טרם מועד הבחינה. סימון על הכפתור האדום מראה את התאריך האחרון בו ניתן לבטל את הבקשה לשיפור ציון במועד ב.
ראו דוגמה מטה
 

  תמונה ללא תיאור


סטודנט המעוניין לבטל את הרשמתו לשיפור ציון לבחינה במועד ב', פחות מ-2 ימים טרם מועד הבחינה, יעביר את בקשתו במייל moked-sherut@hit.ac.il למוקד השירות במזכירות האקדמית.