הנחיות לבחינה ב ZOOM


סטודנטים יקרים !

נא קראו ההנחיות והיערכו בהתאם על מנת שלא תתקלו בתקלות במהלך הבחינה.

 

שימו לב, סטודנט שלא יעלה את הבחינה בזמן למערכת המודל, יחשב כמי שנבחן ובחינתו לא תיבדק.
נא לא לשלוח את מחברת הבחינה למייל של המרצה או המחלקה. בחינות אלה לא ייבדקו.

 

הכנות שנדרשות לפני הבחינה:
 • באחריות הסטודנט להימצא לבד בחדר נפרד ושקט.
 • לוודא חיבור אינטרנט יציב למחשב, עדיף קווי.
 • על הסטודנט לוודא מראש , כי יש ברשותו מחשב נייד /נייח תקין, מצלמת אינטרנט תקינה ומיקרופון תקין.
 • על הסטודנט לוודא כי יש ברשותו תוכנה לסריקת כל דפי תשובות הבחינה כקובץ  PDFאחד
 • על הסטודנט לוודא כי במחשב / בטלפון הנייד מותקנת תוכנת ZOOM .
 • על הסטודנט לוודא ששמו במערכת הזום הוא השם בעברית כפי שמופיע במערכות המכון
 • יש להציב את המצלמה כך שניתן יהיה לראות תמונת ראש וידיים מלאה של הנבחן. הקפידו למקם את המצלמה כך שלא יהיה צורך לגעת בה בזמן הבחינה. כמו כן ייתכן ותדרשו לשנות את זווית הצילום ו / או לצלם את סביבת החדר.
 • אם מצלמת המחשב איננה מאפשרת זווית ראייה רחבה, יש להתחבר דרך טלפון נייד או מצלמת רשת.
 • באם נדרשים חומרי עזר נוספים לבחינה ( דפי טיוטה , מחשבון טבלאות וכו') על הסטודנט להצטייד בהם טרם תחילת הבחינה.

 

ביצוע בחינה מקוונת:
 • באחריות הסטודנט להיכנס למערכת ה MOODLE  כשעה לפני תחילת הבחינה ולאתר את חדר הזום שאליו שובץ.
 •  יש להקפיד להיכנס לקישור ה-ZOOM (המופיע ב- MOODLE 45 דקות לפני תחילת הבחינה ולא יאוחר מחצי שעה לפני תחילת הבחינה.
 • ההתחברות ל ZOOM  תתבצע כשמערכת השמע והווידאו פועלים.
 • לפני תחילת הבחינה יציג כל סטודנט תעודה מזהה למשגיח הבחינה.
 • סטודנטים שזכאים להארכת זמן יקבלו אותה באופן אוטומטי. המערכת יודעת לזהות אותם ולתת להם את התוספת הנדרשת. באחריות הסטודנט לוודא בתחילת הבחינה שמשך הבחינה שמוגדר עבורו מתאים לאישור הארכות הזמן שניתנו לו.
 • שימו לב ! בתום פרק הזמן שהוגדר לבחינה המערכת תנעל באופן אוטומטי. לסטודנטים עם תוספות זמן המערכת תנעל בהתאם לזמן שהוקצה עבור הבחינה שלהם.
 • אסור לתקשר בדרך כלשהי עם אדם שנוכח בבית, גם אם הוא בן משפחה, לא בדיבור וגם לא בעזרת כלי תוכנה כלשהו שקיים במכשיר הנייד או במחשב. הסטודנט נדרש לבקש מבני ביתו וחבריו לא להפריע לו במהלך הבחינה. מענה לשיחת טלפון או שיחה עם מישהו מבני הבית אסורים ויחשבו כהעתקה.
 • אין להשתמש במחשב במהלך בחינה לשום מטרה אחרת למעט הורדת דף הבחינה, שאלת שאלות את המרצה במהלך הבחינה וסריקה והעלאת התשובות. כל שימוש אחר פירושו העתקה ויוביל לפסילת הבחינה. העתקה מאתר אינטרנט מהווה העתקה לכל דבר ועניין וחלים לגביה כל כללי האתיקה.
 • יציאה לשירותים – הסטודנט מתבקש להקפיד ללכת לשירותים לפני תחילת הבחינה. אם ברצונכם לצאת לשירותים במהלך הבחינה עליכם לפנות בצ'ט אישי למשגיח ולחכות שהוא יאשר לכם לצאת לשירותים, כשתחזרו מהשירותים דווחו למשגיח שחזרתם. לא תותר יציאה לשירותים ללא קבלת אישור מראש מהמשגיח.
  שימו לב, לא תותר יציאה לשירותים בשעה הראשונה ובחצי שעה האחרונה לבחינה.
  בבחינות שמשכן שעתיים לא תותר יציאה לשירותים למעט סטודנטים שיש להם אישור מיוחד.
 • כל יציאה לשירותים תירשם ע"י המשגיח ברשימות הבחינה.
 • סטודנט שנכנס לבחינה ומעונין להפסיק לבצע את הבחינה, חייב להישאר בזום לפחות בחצי שעה הראשונה, כמו כן עליו להעלות את מחברתו וייחשב כנבחן !.
 • במידה ולסטודנט/ית יהיו שאלות במהלך המבחן עליו/ה לבקש את תשומת הלב של המשגיח/ה באמצעות מנגנון ההצבעה שקיים ב zoom). המשגיח יכניסו את המרצה והסטודנט לחדר פרטי ב zoom לצורך מענה על שאלות הסטודנט בפרטיות.
  הבחינה יכולה להתבצע בעזרת אחד משני מנגנונים: מנגנון מטלה ומנגנון בחינה.
 
במידה והבחינה דורשת העלאת מחברת הבחינה (מנגנון מטלה):
 • על הסטודנט לוודא לפני הגשת מחברת הבחינה כי סריקת התשובות הינה באיכות טובה וברורה לקריאה !
 • בכל בחינה יוקצה זמן לטובת סריקת התשובות לבחינה, (פרק זמן זה לוקח בחשבון בעיות טכניות והתמודדות עם בעיות כמו נפילת או תקיעה של מחשב, נפילת חשמל, בעיות תקשורת וכו'. יש להקפיד לנצל תוספת זמן זו אך ורק למטרות להן היא יועדה, אסור להמשיך לענות על הבחינה בזמן זה. לא תנתן ארכה נוספת. לא יתקבלו תשובות של סטודנט שלא יגיש את התשובות שלו לבחינה בפרק זמן זה. אין לשלוח תשובות לבחינה אל המרצה במייל.
 • סטודנטים שלא יגישו את מחברת הבחינה עד למועד שנקבע ( כקובץ אחד )  לא ניתן יהיה לבדוק את המחברת שלהם.
 • יתכן שבסוף המבחן הסטודנט יידרש לאשר הצהרה שבה הוא מתחייב שעשה את הבחינה לבדו וללא קבלת עזרה מגורם כלשהו, פיסי או וירטואלי.

כל חשד להעתקה וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה תביא להעלאת הסטודנט לוועדת משמעת !

 

במידה והבחינה מתבצעת בעזרת מנגנון בחינה:
 • קחו בחשבון שייתכן עומס על השרת כתוצאה ממאות נבחנים שמנסים להתחבר לבחינה בו זמנית. אנא היעזרו בסבלנו אם זמן התגובה, בתחילת המבחן, במעבר בין שאלות ארוך מהצפוי. בתקשורת WIFI לוקח יותר זמן לטעון את הדפים.
 • אם המבחן כולל שאלות פתוחות, או אתם מתבקשים לנמק, יש לכתוב את התשובות באופן ברור במקום המיועד לתשובות.
 • בבחינות בהן יש לכתוב קוד אסור להקליד/להעתיק את הקוד לסביבת עבודה כלשהי, מקומית או אינטרנטית. ברור שאין להדר (compile) את הקוד.
 • שימו לב, מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה, הבחינה בעל פה תהיה בזום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הסטודנט.

 


בהצלחה בבחינות !