ידיעון תשע"ו

מכון טכנולוגי חולון
 
כללי
 
מנהל הסטודנטים-שירות לסטודנט ידיעון מוסדי - כללי
תקנונים
לוח שנה אקדמי
קורסים רב תחומיים
 
הפקולטה לעיצוב הפקולטה להנדסה הפקולטה למדעים
עיצוב הנדסה מדעים
ידיעון הפקולטה

תואר ראשון – חלק כללי

ידיעון הפקולטה
סילבוסים לתואר שני
סילבוסים של התואר הראשון
סילבוסים למדעי המחשב
ידיעון התואר השני
סילבוסים למתמטיקה שימושית
 
ניהול טכנולוגיה המחלקה לטכנולוגיות למידה לימודים כללים ואנגלית
ניהול טכנולוגיה טכנולוגיות למידה לימודים כלליים ואנגלית
ידיעון תואר ראשון ידיעון המחלקה + סילבוסים ידיעון + סילבוסים
ידיעון תואר שני
סילבוסים לתואר ראשון
תוכנית הלימודים לתואר ראשון
סילבוסים לתואר שני
 
 

לידיעונים קודמים, אנא פנו למזכירות אקדמית