ידיעון תשע"ה

מכון טכנולוגי חולון
 
כללי
 
מנהל הסטודנטים-שירות לסטודנט ידיעון מוסדי - כללי תקנונים
לוח שנה אקדמי תקנון הלימודים לתואר הראשון
קורסים רב תחומיים תקנון הלימודים לתואר שני
נוהל בחינות
תקנון משמעת
הטרדה מינית
קניין רוחני
 
הפקולטה לעיצוב הפקולטה להנדסה הפקולטה למדעים
עיצוב הנדסה מדעים
ידיעון הפקולטה

תואר ראשון – חלק כללי

ידיעון הפקולטה
סילבוסים לתואר שני
תכניות הלימודים לתחומים:
סילבוסים למדעי המחשב
סילבוסים למתמטיקה שימושית
הנדסת תקשורת
בקרה ורובוטיקה
ביו הנדסה
מיקרואלקטרוניקה
מערכות משובצות מחשב
קורסי בחירה ומעבדות לתואר הראשון
 
ניהול טכנולוגיה המחלקה לטכנולוגיות למידה לימודים כללים ואנגלית
ניהול טכנולוגיה טכנולוגיות למידה לימודים כלליים ואנגלית
ידיעון תואר ראשון ידיעון המחלקה + סילבוסים ידיעון + סילבוסים
ידיעון תואר שני
סילבוסים לתואר ראשון
סילבוסים לתואר שני
 
 

לידיעונים קודמים, אנא פנו למזכירות אקדמית