קורסים רב תחומיים

פעילות ייחודית במכון
HIT מכון טכנולוגי חולון רואה חשיבות רבה בפרויקטים של שיתוף פעולה בין סטודנטים הלומדים בפקולטות ומחלקות המכון. המכון מאמין שבדרך עבודה בצוותים, שבה תורם כל סטודנט מתחום הידע שלו, מתממש הפוטנציאל של חדשנות ויזמות. בשל חשיבות הפעילות הזו הופקד על סגן נשיא המכון לקדם את הנושא.
 
פרויקט בינתחומי IDHO - עיצוב ובנייה של אובקטים אינטראקטיביים.
 
רציונל
רוב כיווני ההתפתחות במדע ובתעשייה הם בעלי אופי רב-תחומי. המו"פ בתעשייה מושתת על עבודת צוות מדיסציפלינות שונות פעילות מול תעשייה מתקדמת היא ממוקדת פרויקט ולא ממוקדת תחום. כך נהוג לעבוד בתעשיות ההי-טק. למכון טכנולוגי חולון יש יתרון בולט מול מוסדות אחרים ביכולות שלו לשתף פעולה ומשאבים לפיתוח פרויקטים מוזמנים מהתעשייה ומגופי מחקר.
 
מטרות:
  1. לקדם פעילות רב-תחומית ושתוף פעולה בין פקולטות ומחלקות המכון
  2. לחזק יתרון אינהרנטי שיש למכון – הקשר בין הנדסה-עיצוב-ניהול-מדעים
  3. ליצור תשתית מתאימה לתכניות לימודים ומקצועות בינתחומיים עתידיים
 
תוצרים לימודיים
תודעה
ליצור תודעה לחשיבות של פעילות רב-תחומית בעיצוב, מדע וטכנולוגיה.
 
הרחבת ידע
לאפשר לסטודנטים ללמוד נושאים חשובים לתחומם במסגרת מחלקות אחרות.
 
שפה משותפת
להכיר ולגשר על פני התרבויות השונות וצורות העבודה השונות של סטודנטים מתחומים שונים.
 
יזמות
להביא רעיונות ומחקרים שנוצרו במכון למצב של מימוש ריאלי
 
השתתפות במחקר יישומי
לממש פעילות של חוקרים וסטודנטים ממחלקות שונות במסגרת של פרויקטים מערכתיים.
 
פרויקטי גמר
עידוד פעילות משותפת המכון מקדם בברכה סטודנטים מפקולטות ומחלקות שונות במכון שישתפו פעולה בפרויקטי גמר.
 
ארגון
תיאום באמצאות ועדת היגוי של חברי סגל מפקולטות המכון
 
רישום לקורסים רב-תחומיים:
כל הקורסים הרב-תחומיים במכון מתחילים בספרות 82. קורסים אלה שייכים לכלל המכון ואינם שייכים לפקולטה מסוימת.
 
בכל סמסטר תתפרסם תכנית הקורסים הרב-תחומיים שיינתנו באותו סמסטר.
 
המכון ידאג שקורסים רב-תחומיים יינתנו בימים ובשעות שאינם מתנגשים, ככל שניתן, עם לימודים במחלקות המכון.
 
אם לא נקבע אחרת, הקורסים פתוחים לסטודנטים בשנים ג' ו-ד' על בסיס ראיון אישי, איזון בין סטודנטים ממחלקות שונות ורמת המצוינות והמחויבות של הסטודנט.


הכרה בקורס במסגרת הלימודים לקראת תואר ראשון:

  1. סטודנטים מהפקולטה לעיצוב - הקורס יוכר כקורס סטודיו בחירה במסגרת הדרישות לתואר.
  2. סטודנטים מהפקולטה להנדסה - הקורס יוכר כקורס בחירה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה במסגרת הדרישות לתואר.
  3. סטודנטים מהמחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה – הקורס יוכר כקורס בחירה בטל"מ במסגרת הדרישות לתואר.
  4. סטודנטים מהפקולטה לניהול טכנולוגיה - הקורס יוכר כקורס בחירה בנה"ט במסגרת הדרישות לתואר.
  5. סטודנטים מהמחלקה למדעי המחשב - נשתדל שתאושר הכרה של הקורס כמחליף של קורס בחירה במחלקה. אם לא - הקורס יוכר כשווה ערך וכמחליף של שני קורסים בלימודים כלליים (4 ש"ש, 4 נ"ז).
  6. בכל מקרה, מי שלומד את הקורס מעבר לדרישות לתואר לא יחויב בדמי קורס עודף.