לוח שנה אקדמי - תשע"ד

לוח שנה לשנה"ל תשע"ד
לוח שנת הלימודים תשע"ד (2013 – 2014)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

 האירוע

          יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום א' ב'חשון 6.10.2013
חנוכה יום א' כ"ח כסלו 1.12.2013 חופשה
היום האחרון לסמסטר יום א' ד' שבט 5.1.2014
מועדי א'   6.1.2014 - 7.2.2014 
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' ט' אדר א' 9.2.2014
פורים יום א' י"ד אדר ב' 16.3.2014 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ו' י"א ניסן 11.4.2014
פסח 13.4.2014 - 22.4.2014 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח יום ד' כ"ג ניסן 23.4.2014
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום א' כ"ז ניסן 27.4.2014 הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי צהל יום א' ד' אייר 4.5.2014 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ב' ה' רייר 5.5.2014 חופשה
חופשת יום העצמאות יום ג' ו' אייר 6.5.2014 חופשה
טקס הענקת התואר הראשון יום ד' י"ד אייר 14.5.2014 הלימודים מסתיימים בשעה 16:00
טקס הענקת התואר השני יום ה' ט"ו אייר 15.5.2014 הלימודים מסתיימים כרגיל
היום האחרון לסמסטר ב' יום ג' כ"ז אייר 27.5.2014
יום השלמה יום ד' כ"ח אייר 28.5.2014
בשעות 16:00-22:00
השלמה של שעורי יום א'
שהתקיימו בערבי הזיכרון
החלים ב 28.4 ו 4.5
מועדי א'  29.5.2014 - 4.7.2014
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' ח' תמוז 6.7.2014
צום ט' באב יום ג' ט' אב 5.8.2014
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' י"ז אלול 12.9.2014
מועדי א'  14.9.2014 - 24.10.2014
תשע"ה היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ה יום א' ב' חשוון 26.10.2014
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ד' י"ב חשון 16.10.2013
הטקס יתקיים בשעות
  13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס לזכר יום השואה והגבורה יום ב' כ"ח ניסן 28.4.2014
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום א' ד' אייר 4.5.2014
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס חלוקת תואר ראשון יום ד' י"ד אייר 14.5.2014
הטקס יתקיים בשעות
הערב
הלימודים יסתיימו ב 16:00
טקס חלוקת תואר שני יום ה' ט"ו אייר 15.5.2014
הטקס יתקיים בשעות הערב
הלימודים יתקיימו כסדרם