מתנאי רישום ועד סיום הלימודים בתוכנית

 

תנאי קבלה לתוכנית

 

כדי להתקבל בסטטוס  "מן המניין" על המועמד להיות בעל תואר ראשון במדעי מחשב, עם ממוצע של 80 נקודות לפחות.

 

סטודנט יוכל להתקבל במעמד "שלא מן המניין" אם נותר לו לא יותר משני קורסי השלמה. במעמד זה הוא יוכל לקחת קורסי חובה או בחירה רק אם קיבל לכך אישור מוועדת הקבלה לתואר שני ובכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.

סטודנט יוכל להתקבל במעמד "על תנאי" אם עליו ללמוד יותר משני קורסי השלמה (באישור ועדת הקבלה לתואר שני).

 

לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות, יתקבל הסטודנט לתכנית ויעבור למעמד של סטודנט "מן המניין".

 

דרישות השלמה:

 1. בעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, או פיסיקה יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון 80 ומעלה:
  - קורס תכנות
  - אלגוריתמים
  - חישוביות וסיבוכיות
  - מערכות הפעלה
  ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות 80 ומעלה.
  כמו כן, ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש, במידת הצורך, קורסי השלמה נוספים.
 2. כל שאר בעלי תואר ראשון יחויבו בהשלמת כל קורסי החובה לתואר ראשון במדעי המחשב במכון טכנולוגי חולון, בממוצע 80 ומעלה.


 

תנאי קבלה למסלול עם תזה


באישורה של המועצה האקדמית, סטודנטים מצטיינים שסיימו את הסמסטר הראשון (2 קורסי חובה ו-1 קורסי בחירה) עם ממוצע של 90 ומעלה יוכלו לבצע ולהגיש תזה מחקרית.
נושא התזה והמנחה (חבר סגל בכיר מהתכנית או מחוצה לה) יאושרו על ידי הוועדה לתואר שני.

 

 

תנאי המעבר לשנה שנייה

 

ציון עובר בקורס פירושו קבלת ציון 65 ומעלה.

מעבר משנה א' לשנה ב' דורש ציון עובר בכל קורסי החובה ושלושה קורסי בחירה. 


 

תנאי סיום הלימודים

 

לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט לצבור 46 נ"ז כמפורט להלן, ולעמוד בתנאים הבאים:

 

מסלול עם תזה:

 

2 קורסי חובה 8 נ"ז
5 קורסי בחירה 15 נ"ז
2 סמינריונים 6 נ"ז
תזה מחקרית 17 נ"ז
סה"כ נדרש לתואר 46 נ"ז

 

 • למידת קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:
  - לפחות 2 קורסי בחירה מאשכול תאורטי.
  - לפחות 2 קורסי בחירה מאשכול יישומי.
 • סיום של כל הקורסים בתכנית בציון עובר
  בממוצע כולל מעל 70.
 • ציון של 75 לפחות בתזה.

מסלול ללא תזה:

 

2 קורסי חובה 8 נ"ז
8 קורסי בחירה 24 נ"ז
2 סמינריונים 6 נ"ז
פרויקט גמר שנתי 8 נ"ז
סה"כ נדרש לתואר 46 נ"ז

 

 • למידת קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:
  - לפחות 3 קורסי בחירה מאשכול תאורטי.
  - לפחות 3 קורסי בחירה מאשכול יישומי.
 • סיום של כל הקורסים בתכנית בציון עובר
  בממוצע כולל מעל 70.
 • ציון של 75 לפחות בפרויקט גמר.

 

 

*הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות