יסודות במדעי המחשב

יסודות במדעי המחשב לבני 30+


מכינת הריענון וההשלמה ביסודות מדעי המחשב מאפשרת הזדמנות להתקבל לתואר ראשון במדעי המחשב לבני 30+. רשאים להצטרף לקורס נרשמים המעוניינים לחזק ידיעותיהם לפני תחילת לימודיהם בתואר (על בסיס מקום פנוי). היקף קורס הינו 64 שעות.


הצלחה במכינה הינה ציון משוקלל 70 לפחות 

 

אופן חישוב ציון הקורס:

30% מהציון יקבע על סמך הגשת המטלות והציונים בהם.
70% מהציון יקבע על סמך בחינת הגמר.
היבחנות בבחינת סיום הקורס מותנית בהגשת כל המטלות
שכלול הציונים יעשה רק אם ציון הבחינה יהיה 70 לפחות וציון המטלות יכול לשפר את הציון הכללי.
 
בחינת הגמר נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.

 

בחינה לדוגמא - קובץ להורדה

 

מועדי המכינות ופרטים חשובים נוספים
 • מועדי המכינות - קובץ להורדה
 • עלות מכינת ריענון והשלמה ביסודות מדעי המחשב 1,300 ₪.
 • השתתפות בבחינות תתאפשר רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
 • סילבוס - קובץ להורדה
 • רישום ותשלום למכינה יתבצע באופן מקוון (הרישום למכינה מותנה ברישום לתואר ראשון).
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. 
  (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).

 

נוהל הפסקת לימודים 
 • הודעת הפסקת לימודים תכנס לתוקף מרגע קבלת מכתב בקשה במזכירות המכינה.
 • המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
 • במקרה של הפסקת לימודים עד עשרה ימים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
 • במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד תשלום שכ"ל מלא.