הקבלה ללימודי תואר ראשון ב-HIT מכון טכנולוגי חולון כוללת תנאי קבלה כלליים ותנאי קבלה ייחודיים הנובעים מדרישות כל פקולטה או תוכנית לימודים.
הקבלה על בסיס תעודת בגרות ו/או על בסיס ציון התאמה שילוב בין תעודת בגרות והפסיכומטרי או מבחן פסיכוטכני (מבחן תיל) כמפורט בכל אחד מעמודי תוכניות הלימודים, כמו כן בחלק מן תוכניות הלימודים נדרש לקיים ראיון אישי.  בפקולטה לעיצוב הקבלה מתבססת על ציון התאמה – שילוב בין תעודת בגרות במבחנים מעשיים.
עמידה במכלול התנאים תאפשר קבלה לכל אחת מתוכניות הלימוד.

HIT מכון טכנולוגי חולון שומר לעצמו את הזכות לעדכן, ככל שיידרש, את המידע המפורסם באתריה בכל הנוגע לתנאי קבלה ונהלים. פתיחת התוכניות מותנית במספר הנרשמות והנרשמים.

ייעוץ והרשמה
6404*

תנאים כלליים

  1. תעודת בגרות ישראלית / תעודת סיום תיכון מחו"ל / תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית
  2. הבחינה הפסיכומטרית – למועדי בחינות ולהרשמה לבחינה
  3. בחינה פסיכוטכנית (של חברת תיל אינטרנשיונאל) – בחינה המוכרת כתחליף לפסיכומטרי, זאת בכפוף לפירוט תנאי הקבלה לכל תוכנית למועדי בחינות ולהרשמה לבחירה

תנאי קבלה לפי פקולטה ותוכנית

מפורטים בכל תוכנית לימודים: תוכניות התואר ראשון

שאלות נפוצות על תנאי קבלה לתואר ראשון

כן. ככל שתקדים להירשם ללימודים אקדמיים במכון, כך תגדיל את סיכויי קבלתך, וזאת מכמה סיבות:

  1. מכסת המקומות בתוכניות הלימוד מוגבלת, וקבלת המועמדים נבחנת גם לאור הישגיהם האקדמיים הקודמים (בגרות, פסיכומטרי וכו') וגם לאור מספר מקומות הלימוד שנותרו.
  2. במקרים מסוימים, קבלת המועמד ללימודים במכון מותנית בלימוד קורסים מקדימים במסגרת מכינות ההשלמה או בהשגת ציון פסיכומטרי, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. הקורסים במכינות ההשלמה נפתחים במועדים מוגדרים מראש, וגם מסיבה זו מומלץ להקדים להירשם ללימודים.

ככלל קיימת הקפדה על עמידה בכל תנאי הסף לכלל המועמדים וזאת, במטרה לשמור על איכות הסטודנטים ושמו הטוב של המכון ועל המוניטין שייצרו בוגריו לאורך שנים.

לפיכך, באופן עקרוני, אין חריגה גורפת בכל הקשור לקבלה ללימודים וקיימת דרישה לעמוד בכל דרישות הסף. לאחר שמובאים בפני וועדת הקבלה כל הנתונים אודות המועמד/ת נשקלת קבלת המועמד/ת ללימודים מתוך ראיה הוליסטית ומלאה של כלל דרישות הקבלה.

כל בקשה חריגה, כל מקרה לגופו, מועברות להחלטה של וועדת החריגים כחודש לפני תחילת שנת הלימודים, כדי שנוכל לבצע בקרת מתקבלים חריגים של עד, ולא יותר, משיעור 10% (כפי שמאושר ע"י המל"ג) ולאחר שנבדקו כל תנאי הסף הנדרשים.

המועצה להשכלה גבוהה מאפשרת לקבל ללימודים כסטודנט חריג עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תכניות הלימודים.

הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. בקשה למועמדות תידון בוועדת קבלה, עד להשלמת כל דרישות הרישום ולרבות זאת הציון הפסיכומטרי/פסיכוטכני (מבחן התאמה).

למרות זאת, קיימים מקרים חריגים – אם נותרו מקומות לימוד לתוכנית הלימודים המבוקשת, תיתכן אפשרות של קבלה ללימודים במעמד "על תנאי", שבו מוגדר התלמיד כתלמיד שלא מן המניין – כאמור, בקשות ידונו בוועדת חריגים, כל מקרה לגופו.

תתכן חריגה (שאינה גורפת ונבחנת באופן קפדני וכאמור כל מקרה לגופו) בציון הסף של הבחינה הפסיכומטרית במקצועות הטכנולוגיים בלבד. וועדת החריגים יכולה להעניק דגש לציון הפסיכומטרי ה"כמותי" שכן הוא רלוונטי לטובת תכניות הלימודים הטכנולוגיות (רק במידה שהציון הרב תחומי גבולי) וזאת בהנחה שכל יתר תנאי הקבלה מולאו על פי הסף הנדרש (החריגה אינה כוללת בתכנית הלימודים טכנולוגיות למידה – שם לא ניתן לרדת מסף הדרישה באף מימד).

כנ"ל גם לגבי הבחינה הפסיכוטכנית (בחינת התאמה ללימודים), אשר ייחודית וייעודית לכל תכנית לימודים בהתאם למאפיינים הנדרשים. גם כאן, ורק למועמדים הרשומים למסלולים הטכנולוגיים (להוציא טכנולוגיות למידה), קיימת סטיית תקן של עד 10 נקודות מן הנדרש (שוב, לא באופן גורף, וזאת בהנחה שעמדו בסף כל דרישות הקבלה האחרות), מועמד שחרג מעבר ל-10 נקודות (ועד לא יותר מ-20 נקודות) ועדיין עומד בכל תנאי הקבלה באופן מלא והרהוט, יכולה וועדת החריגים (שמתכנסת כחודש לפני תחילת שנת הלימודים) לשקול באופן חריג ופרטני לקבלו ללימודים בסטטוס "על תנאי" אשר בו על הסטודנט/ית להוכיח יכולות למידה מהלך הלימודים ו/או להיבחן שוב ולקבל ציון נדרש.

פטורים מהצגת פסיכומטרי/פסיכוטכני – אוכלוסיות:

הנדסאים – ממוצע "חיצוני" 80 ומעלה (בהתאם למועד קבלת הזכאות)
בעלי ממוצע בגרות 102 ומעלה
מועמדים בגיל 30 ומעלה וכן מועמדים אשר הציגו הצלחה בלימודים אקדמיים במוסדות מקבילים.

במידה שאין ציון מספק בפיזיקה או שלא למדת בכלל, המכון מציע מכינת השלמה בפיזיקה וניתן לבצע מכינה בפיזיקה לפני תחילת הלימודים (למועמדים שלא נקבע עבורם כי פיזיקה הוא תנאי קבלה הכרחי ללימודים)

במידה שכל ייתר תנאי הרישום עומדים בדרישות הקבלה, ניתן להתקבל ללימודים בסטטוס "מן המניין" ולבצע מכינה במהלך הלימודים, בסמסטר א'.

בכל מקרה, מומלץ לפנות למרכז לייעוץ והרשמה למידע נוסף.

הנדסאים עם ממוצע "חיצוני" (ממוצע ציוני הבחינות חיצוניות וציון פרויקט גמר) בציון80 ומעלה (בתכנית "טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" נדרש ציון של 85 ומעלה) פטורים מהצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית.

בהתאם להנחיות המל"ג, הפטור מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה "התקבלה לא יותר משש שנים לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים".

הנדסאים המבקשים להתקבל ללימודי טכנולוגיות למידה יתבקשו לעבור ראיון אישי אצל ראש המחלקה או ממונה מטעמו.

הנדסאים הנרשמים ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב ובעל תעודת הנדסאי בתחומים הזהים לתחומי הלימוד במכון, רשאים להגיש בקשה לפטורים מקורסים מסוימים, כפי שהפקולטה/ מחלקה תקבע.

מועמדים ללימודים מעל גיל 30 פטורים מהצגת ציוני בגרות וציון בבחינה הפסיכומטרית. מועמדים אלו יידרשו לעמוד בהצלחה במכינות מתמטיקה ופיזיקה (ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה וללימודי הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה) ובמכינות מתמטיקה ומדעי המחשב (ללימודי מדעי המחשב).

את המכינות יש ללמוד לפני תחילת שנת הלימודים.

מועמדים לתכנית הלימודים "טכנולוגיות למידה" ו"טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" יתבקשו לבצע מבחן התאמה ללימודים.

שאלות נפוצות בנושא מבחני מיון

כחלק מתנאיי הקבלה ללימודים בתכניות הלימודים הטכנולוגיים (להוציא הפקולטה לעיצוב) קיימת דרישה להציג ציון בחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית (בחינת התאמה ללימודים).

פטורים מהצגת פסיכומטרי/פסיכוטכני:

הנדסאים – (בהתאם למועד קבלת הזכאות);
ממוצע "חיצוני" 80 ומעלה | בתכנית טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה בציון 85 ומעלה.
בעלי ציון ממוצע בגרות משוקלל:
בציון 102 ומעלה | בתכנית טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה בציון 105 ומעלה.
מועמדים אשר הציגו הצלחה בלימודים אקדמיים במוסדות מקבילים.
מועמדים בגיל 30 ומעלה (מועמדים לתכנית הלימודים "טכנולוגיות למידה" ו"טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" יתבקשו לבצע מבחן התאמה ללימודים).

הבחינה הפסיכומטרית נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים הדורשים בחינה זו כתנאי רישום ללימודים.

תאריכי הבחינות הפסיכומטריות ומידע מלא על ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית, אשר מתבצעת בנפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, מפורסמת באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שם גם ניתן להירשם לבחינה או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות.

הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. לפיכך, ככל שיקדימו ציוני הבחינה הפסיכומטרית להגיע אלינו, כך תידון המועמדות מוקדם יותר ויגדלו הסיכויים להתקבל ללימודים במכון.

תלמיד שמילא טופס הרשמה לפני שנבחן בבחינה הפסיכומטרית, יציין את התאריך שבו הוא עתיד להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, ויצרף קבלה המעידה על הרישום לבחינה.

מועמד, שנרשם לכמה מוסדות במקביל, ייבחן פעם אחת והציון יועבר לכל המוסדות בהתאם לבקשתו. לכן, יש לציין בשאלון הבחינה בקשה להעביר את התוצאות ל- HIT מכון טכנולוגי חולון.

ציוני הבחינה ידווחו לנבחן בדוא"ל או יישלחו בדואר בתוך 45 יום מיום הבחינה, במקביל יועברו הציונים לכל מוסדות הלימוד שציין המועמד בטופס ההרשמה.

נתחשב בציון הגבוה מבניהן, ובלבד שהציון הגבוה בתוקף (המכון מכיר בתוף ציוני הפסיכומטרי עד 7 שנים).

הבחינה הפסיכוטכנית מיועדת למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או שהציון שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בתנאי הסף לקבלה.

הבחינה הינה בחינת התאמה ללימודים ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, ונבנתה במיוחד עבור המסלולים השונים הנלמדים ב-HIT (לכן, לא ניתן לקבל מבחנים ממוסדות אחרים). יחד עם זאת, מועמדים שנבחנו בעבר בבחינה פסיכוטכנית באמצעות מכון "תיל אינטרנשיונל" יוכלו ליצור איתם קשר לבחון אפשרות המרה/השלמת פרקים רלוונטיים.

הבחינה ממוחשבת נמשכת כ-3 שעות ומתקיימת באופן תדיר לאורך כל השנה.

ציוני הבחינה מקבילים לציוני הפסיכומטרי ונעים בין 200 ל- 800, כאשר הציון הנדרש לקבלה ל-HIT זהה לבחינה הפסיכומטרית.

הבחינה מתקיימת באופן תדיר לאורך כל השנה, מועמד שנבחן ולא עמד בציון הנדרש, יוכל לשוב ולהיבחן לאחר שלושה חודשים ולא יותר מ-3 פעמים בטווח של 13 חודשים.
בשאלות לדוגמה ניתן לצפות באתר מכון תיל > מידע לנבחנים > מידע כללי ודוגמאות למבחן.בספריית המכון קיים ספר הכנה לבחינות מיון שניתן להיעזר בו לטובת תרגול. כמו כן, קיימות חברות חיצוניות המציעות ערכות הכנה לבחינה – מומלץ ללמוד היטב לפני שנגשים לבחינה.לקויי למידה מוזמנים לשלוח, מבעוד מועד, אבחון בתוקף לחברת תיל בדוא"ל: office@tilint.com

פרטים נוספים בגין התאמות ניתן למצוא באתר מכון תיל או בטלפון: 03-5787444
קיימת אפשרות להיבחן בשפה זרה: אנגלית, רוסית, ערבית, צרפתית וספרדית. למעוניינים בכך, יש לעדכן בעת ההרשמה למבחן.

ההרשמה לבחינה מתבצעת רק לאחר רישומך ללימודים באחת מתכניות הלימודים במכון.

יש לבדוק עם המכון את דרכי ההרשמה לבחינה באמצעות אתר המכון או אתר של מכון תיל אינטרנשיונאל.

תוצאות המבחנים יועברו לנבחנים באמצעות HIT ימים ספורים לאחר הבחינה.

שאלות נפוצות בנושא בגרות

כחלק מתנאי קבלה הכרחי ללימודים במכון, קיימת דרישה להצגת זכאות לתעודת בגרות.

הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. לפיכך, ככל שציוני בחינות הבגרות יקדימו להגיע, כך תידון המועמדות מוקדם יותר והסיכויים להתקבל ללימודים במכון יגדלו. רוב בחינות הבגרות מסתיימות, בדרך כלל, בחודש יולי, ובתקופה זו מתמלאות מכסות מקומות הלימוד בכיתות, לפיכך כדאי להיערך להרשמה לבחינות הבגרות בהתאם.

פרטים על מועדי בחינות הבגרות אפשר לקבל באתר האינטרנט של אגף הבחינות במשרד החינוך.

מועמדים ללימודים אשר נרשמים לפני שקיבלו זכאות לתעודת בגרות, או טרם התקבלו תוצאות בחינות הבגרות, יש לציין בטופס ההרשמה את "מצב הבגרות".

נתחשב בציון הגבוה מבניהם (גם אם זהו אינו הציון האחרון).

מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל מתבקשים לאשר את התעודה כשוות ערך לתעודת בגרות על ידי משרד החינוך
(היחידה להערכת השכלה תיכונית – טלפון: 02-5601371 / 02-5601372).

לימודי אנגלית