מכינת הריענון וההשלמה לבעלי רמת מתמטיקה 3 יח"ל

למאחרים, הזדמנות אחרונה להצטרף למכינות במתמטיקה
פתיחת המכינה: 25/7/24
סיום המכינה: 28/10/24
בחינת סיום מועד א' : 31/10/24
בחינת סיום מועד ב': 7/11/24

מזכירות המכינה: גנית ענבי
03-5026760
מנהלת המכינה: שרה בר

מכינת הריענון וההשלמה במתמטיקה הינה בהיקף של 160 שעות
מתאימה למעומדים בעלי רמת מתמטיקה 3 יח"ל

הצלחה במכינה הינה ציון משוקלל 80 או ציון 85 לפחות למעוניינים להתקבל לתואר ראשון בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה.

אופן חישוב ציון הקורס

 • משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום- 70% מהציון הסופי.
 • אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
 • אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
 • ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.

בחינת הגמר נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.

מועדי המכינות וסילבוס

 • מועדי המכינות
 • סילבוס המכינה
 • עלות מכינת ריענון והשלמה במתמטיקה 2,970 ₪
 • השתתפות בבחינות תתאפשר רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
 • רישום ותשלום למכינה יתבצע באופן מקוון (הרישום למכינה מותנה ברישום לתואר ראשון).
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא.
  (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).

נוהל הפסקת לימודים

 • הודעת הפסקת לימודים תכנס לתוקף מרגע קבלת מכתב בקשה במזכירות המכינה.
 • המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
 • במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
 • במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
 • לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.