דברי פתיחה

אני שמח ונרגש למעמד זה, לחוות את המשפחתיות של ניהול טכנולוגיה ביום חגה של הפקולטה המציינת 20 שנים להיווצרותה. תודה לכל אלו שבאו מקרוב ומרחוק,
 
התוכנית  לתואר ראשון .B.Sc  בניהול טכנולוגיה, החלה את דרכה בשנת  תשנ"ה,  המחזור הראשון סיים בשנת תשנ"ח 1998.

התואר הנכסף לא הוגש לנו על מגש של כסף. המחזור הראשון סיים ב 1998  אולם נדרש מאבק אקדמי שנוהל על ידי המחלקה לניהול טכנולוגיה, המכון , והשתתפו הסטודנטים והבוגרים להשגת ההכרה הנכספת ללא פשרות של התואר .B.Sc.  בשיאם הגענו לישיבת מל"ג בה שיכנענו בצידקת דרכנו. נחישות, התמדה ועיקשות הובילו אותנו אז ומובילים אותנו מאז.

מסלול הלימודים בניהול טכנולוגיה הוא המסלול הראשון במכון שהוכר על ידי מל"ג
ב 4.7.2000 כתוכנית לתואר ראשון עצמאית (לא בחסות),  בכך המכון הפך להיות מוסד להשכלה גבוהה עצמאי. הפקולטות האחיות הגדולות הנדסה ועיצוב, הוכרו בשלבים מאוחרים יותר.
התואר  .B.Sc הוא תואר מדעי, וחשוב היה לנו לקבל אותו ולהיות שקולים לאוניברסיטאות. לאחר שאנו קיבלנו את ההכרה, קיבלו אותו גם מוסדות אקדמיים אחרים. 

תוכנית התואר הראשון והתואר השני הן  ייחודיות ומכילות מעטפת של קורסים ברמת שונות ובתחומים שהתעשייה המתקדמת בישראל מבקשת, ניהול פרויקטים, מערכות מידע, לוגיסטיקה ותפעול, כלכלה וחשבונאות, מימון, חדשנות ויזמות. טכנולוגיות מידע, הנדסת מערכות, איכות ואמינות. ארגז הכלים שמעניקה תוכנית הלימודים הוא עשיר ומבורך.
בין הבוגרים והתלמידים שלנו ישנם רבים הקשורים בקשרי משפחה, אנו יודעים על שלוש אחיות ועל שלושה אחים. אנו יודעים על זוגות אחים, על זוגות שהגיעו ללמוד  בתואר שני, ועל זוגות שנוצרו במהלך לימודיהם בניהול טכנולוגיה. 
 
בוגר שלנו שסיים, פתח עסק עצמאי והביא את העובדת אצלו ללמוד תואר ראשון בניהול טכנולוגיה.
פגשתי באקראי שני תלמידים שלי מהעבר שהנחיתי בפרויקט גמר, שהם זוג נשוי. מה שהפתיע אותי שהם היו ממחזורים שונים לגמרי, הם לא הכירו במהלך הלימודים, אבל נפגשו לאחר שסיימו.

היבטי מגדר חשובים מאד בניהול טכנולוגיה, 43% מתלמידי התואר הראשון הן נשים סטודנטיות הלומדות לתואר מדעי.
הסטודנטים שלנו לומדים ועובדים, מרביתם בתחומי ההתמקצעות שלהם. ארבע שנות לימוד אקדמיות אינטנסיביות  לתואר ראשון ושנתיים עד שלוש לתואר שני הן לא עניין של מה בכך. חלקם  עשה את הצעדים הראשונים לקראת או בבניית חיי משפחה.

ניהול טכנולוגיה היה מושג חדש בנוף האקדמיה והמדע הישראליים בתחילת שנות ה 90. זו תוצאה של יזמות אקדמית אשר תוצריה הם פלטפורמות חדשות ומשודרגות של אקדמיה. ניצלנו כהלכה את המהפכה האקדמית שהייתה בישראל בתחילת שנות ה90.

המאפיינים של ניהול טכנולוגיה הם גם ניהול זריז, יכולת לקבלת החלטות והטמעתן במערכת אקדמית שהיא ביסודה שמרנית.

נכון להיום יש לנו 1046 בוגרים ו 253 מוסמכים.  ישנם רבים שממשיכים מהתואר הראשון לשני אצלנו.  בני משפחת בוגרי ניהול טכנולוגיה שפועלים בתחומים רבים ומטביעים את חותמם בחיי התעשיה והשירותים בישראל.
בוגר של ניהול טכנולוגיה יוצא עם ארגז כלים המתאים לתעשייה הישראלית המתקדמת, ובעיקר בארגונים הרואים בטכנולוגיה נדבך מרכזי באסטרטגיה שלהם.
יש לנו מתווה של תוכנית חומש, המשתלבת בתוכנית האסטרטגית של המכון.
 
כיווני ההתפתחות שלנו כוללים:
  1. מערכות מידע Business Intelligence, big data, data analysis
  2. תחומי ההפצה במערכות לוגיסטיות.
  3. ממשק אדם מחשב.
  4. מערכות שירות מים.
  5. בגרות ארגונית ואיכות, הנדסת איכות.
 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מכשירה את תלמידיה לעבודה בארגונים הרואים בטכנולוגיה מרכיב מרכזי באסטרטגיה הארגונית והעסקית שלהם.  
הפקולטה ממצבת עצמה  בחזית האקדמית של תורת ניהול הטכנולוגיה. להשגת כוונה זו, הפקולטה מכוונת להפצת  תורת ניהול הטכנולוגיה באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים והבוגרים והעצמת איכותם המקצועית. הגדלת מאפייני האיכות של הבוגרים מהווה מטרה מרכזית לצד גידול במספרם.

תכני הקורסים הנלמדים בפקולטה הינם שילוב של יכולות הנדסיות, ידע במדע הניהול וראייה כלכלית.  שילוב זה מהווה נדבך בדרך להשתלבותם המוצלחת של הבוגרים בתעשייה.
הפקולטה פועלת להענקת חוויה אקדמית נעימה ומאתגרת לבאים בשעריה, סטודנטים וחברי סגל.
חברי הסגל האקדמי והמינהלי כמו גם רשויות הפקולטה פועלים מתוך ערכי יושרה, שקיפות מירבית כלפי הסטודנטים וחברי הסגל והתנהלות תקינה וראויה מבחינה ארגונית ואקדמית.

הסגל האקדמי עוסק בהוראה אקדמית בתחומי הליבה של הפקולטה תוך חתירה מתמדת לשיפור ההוראה והגברת מצוינותה. מתוך הכרה בחשיבות יכולת ההוראה האקדמית של אנשי הסגל בפקולטה ובצורך לשמרה ולפתחה, מלמד כל חבר סגל מגוון קורסים מתחומי הלימוד הבסיסיים בניהול טכנולוגיה. חברי הסגל מפתחים ומלמדים קורסי התמחות ייחודיים בהתאם לתחומי פעילותם, על מנת לשמור על הקידמה האקדמית. 

הסגל האקדמי עוסק במחקר מדעי המתבסס על השילוב העומד בבסיס הידע של הפקולטה- הנדסה, ניהול וכלכלה. הפקולטה מטפחת עבודת צוות בין חבריה, בפעילות אקדמית ומחקרים משותפים.
הסגל האקדמי חותר להגברת ההוויה האקדמית בפקולטה וקידומה אל עבר החזית האקדמית של תורת ניהול הטכנולוגיה.

הפקולטה רואה חשיבות רבה ביוקרה האקדמית ובמצוינות מקצועית של חברי הסגל, הסטודנטים והבוגרים.
הפקולטה מהווה אבן שואבת למבקשים להתמחות בתחומיה בלימודים אקדמיים, במחקר מדעי והוראה אקדמית ופועלת להעצמת המשיכה של סטודנטים וחברי סגל. הפקולטה מאמצת תהליכים של איכות ומצוינות בפעילותה, תוך הענקת הוקרה למצטיינים בתחומם.

הפקולטה מעודדת את התלמידים, המרצים והבוגרים לתרום לקהילה ולגלות אחריות חברתית כלפי זולתם, בין היתר בהתבסס על הכישורים הייחודיים הנלמדים בפקולטה, זאת מתוך הכרה באחריות המוטלת על כל אזרח במדינת ישראל לקחת חלק על פי יכולתו בקידום החברה הישראלית.

הפקולטה מבקשת לעודד ולטפח את הקשר עם בוגריה, המפיצים את תורת הפקולטה בתעשייה, בחברה ובאקדמיה.
לסיום, אני מבקש לאחל שנצליח להגשים את היעדים שהצבנו לעצמנו בשנים הבאות.

 
בברכה,

פרופ' אריק שדה
דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה
אפריל 2015