תקצירים

ד"ר שלמה קנדלשיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT, ראש מב"ט ניהול משאבי אנוש מושב א' - הגורם האנושי בעולם טכנולוגי עתיר ידע וחדשנות יו"ר המושב - ד"ר שלמה קנדלשיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT, ראש מב"ט ניהול משאבי אנוש
מר יוסי שנק, סמנכ"ל תקשוב חברת החשמל לישראל בע"מ מושב ב' - Is It ICT? - מטכנולוגיה תומכת לטכנולוגיה פורצת דרך יו"ר המושב - ד"ר גיל גרינשטיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT
ד"ר אירנה מילשטיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT מושב ב' - Is It ICT? - מטכנולוגיה תומכת לטכנולוגיה פורצת דרך יו"ר המושב - ד"ר גיל גרינשטיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT
מר אורי אורחוף, מהנדס תעשייה וניהול העוסק בפרויקטים מעל 20 שנה. מושב ג' - אתגרים וחידושים בניהול פרוייקטים טכנולוגיים מורכבים יו"ר המושב - ד"ר סיגל קורל-קורדובה, הפקולטה לניהול טכנולגיה, HIT, ראש מב"ט ניהול פרויקטים וסגנית נשיא לחינוך PMI ישראל.
מר אלכס דן, ראש אגף אסטרטגיה ותאום ברכבת ישראל ונשיא PMI. בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה ותואר שני במדעי החברה, משלים בימים אלו תואר שלישי בחינוך למדעים וטכנולוגיה. מושב ג' - אתגרים וחידושים בניהול פרוייקטים טכנולוגיים מורכבים יו"ר המושב - ד"ר סיגל קורל-קורדובה, הפקולטה לניהול טכנולגיה, HIT, ראש מב"ט ניהול פרויקטים וסגנית נשיא לחינוך PMI ישראל.
פרופ' אריק שדה, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT מושב ד' - אסטרטגיות בניהול חברות טכנולוגיות יו"ר המושב - מר אהרן רטנר, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT
מר שלמה נימרודי, מנכ״ל רמות, חברת המיסחור של אוניברסיטת תל אביב מושב ד' - אסטרטגיות בניהול חברות טכנולוגיות יו"ר המושב - מר אהרן רטנר, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT