המסלול הגמיש

 
הפקולטה להנדסה מציעה, נוסף על מסלול לימודי יום מלאים, לימודים ב"מסלול גמיש" של כארבע שנות לימוד. לימודים אלה מאפשרים לסטודנטים להמשיך ולעבוד בשילוב עם לימודים לתואר ראשון מלא בלימודי ערב וקיץ. מסגרת זו מיועדת במיוחד לסטודנטים עובדים כגון: אנשי תעשייה, מורים במערכת החינוך הטכנולוגי, אנשי צבא קבע וכו', ולסטודנטים שמסיבות אישיות או כלכליות לא יכלו ללמוד במסגרות הלימוד הנוקשות, שמציעים המוסדות להשכלה גבוהה. אין ספק, כי לאינטראקציה זאת בין התעשייה לתהליך הלמידה יש תרומה רבה בעיצובו של בוגר בעל ניסיון מעשי וידע מדעי רחב.
 

תכנית הלימודים של המסלול הגמיש זהה לחלוטין לזו של המסלול הרגיל.

 

במסלול הגמיש הלימודים מתקיימים במשך שלושה ימים קבועים בשבוע, הנקבעים בתחילת שנת הלימודים, ואינם משתנים עד סוף השנה. יום לימודים אחד מלא, ובשני הימים האחרים מתקיימים הלימודים רק בשעות אחר הצהריים. 
 
במהלך הלימודים, הסטודנט רשאי להגיש בקשה מנומקת לעבור מן המסלול הרגיל למסלול הגמיש, ולהיפך. את הבקשה יש להגיש אך ורק בתחילת שנת הלימודים.