הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

שנה א' - סמסטר אביב
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20148 פיסיקה 1 למהנדסים 3 1 4 3.5
20151 חשבון אינפי 1 5 3 8 6.5
20077 אלגברה לינארית 4 2 6 5
50008 מיתוג ותכנון לוגי 3 1 4 3.5
סה"כ 22 18.5
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
20152 חשבון אינפי 2 4 2 6 5
30173 טורים והתמורות אינטגרליות 3 1 4 3.5
20171 משוואות דיפרנצאליות רגילות 3 1 4 3.5
20157 פיסיקה 2 4 2 6 5
סה"כ 22 17