תכנית הלימודים

 

 

 

תכנית הלימודים כוללת שלושה מסלולים עיקריים

  • פיתוח למידה – קורסים העוסקים באפיון ועיצוב פתרונות למידה בסביבה ארגונית
  • ניהול הדרכה – קורסים העוסקים במיומנויות תכנון וניהול מהלכי למידה בארגון
  • תשתית / מחקר – קורסים ועבודות מחקר המקנים יכולות מחקר, איסוף וניתוח נתונים ומדידה של השפעת פתרונות למידה בארגון

 

 

יש ללחוץ על המסלול כדי לראות את הקורסים הרלוונטיים אליו

  •  פיתוח למידה
  •  ניהול הדרכה
  •  תשתית / מחקר

 

שנה א' סמסטר א' סמסטר ב'
אפיון ופיתוח למידה מבוססי טכנולוגיה 1 אפיון ופיתוח למידה מבוססי טכנולוגיה 2
שיטות מחקר שיטות מחקר
פיתוח הדרכה  פיתוח הדרכה
טכנולוגיות למידה – שימושים ומשתמשים הערכה ומדידת ביצועים
  למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה

 

 

שנה ב' סמסטר א' סמסטר ב'
תקשורת אפקטיבית בארגונים * חקר חווית משתמש ולמידה באמצעות מעקב תנועות עיניים *
הדרכה מתוקשבת א-סינכרונית * סוגיות ביזמות וניהול מיזמי למידה דיגיטלית *
משחקים והדמיות ללמידה והדרכה * פיתוח תוכן מקוון לצרכי למידה *
ניהול פרוייקטי הדרכה הטמעת טכנולוגיות למידה בארגונים *
סמינריון לתואר שני סמינר הדרכה וטכנולוגיות למידה בארגונים
  פרויקט גמר

 

* קורסי בחירה - יש לבחור 4 קורסים מהרשימה

 


 

היקף התכנית

 

התכנית היא דו-שנתית והיא מתפרסת על פני 4 סמסטרים שבמהלכם הסטודנטים יצברו 42 נקודות זכות בקורסי חובה, בקורסי בחירה ובפרויקט גמר.

 

לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר על הסטודנט ללמוד ולעבור את הקורסים הבאים:

  • קורסי תשתית וחובה – 26 נ"ז
  • קורסי בחירה – 8 נ"ז
  • סמינריונים ועבודת גמר – 8 נ"ז