תכנית הלימודים

 
 
תכנית הלימודים לתואר שני כוללת:
 • קורסי תשתית ליצירת בסיסי עיוני ומושגי משותף וקורס בשיטות מחקר ל-MA.
 • קורסי חובה מאוגדים בשני אשכולות:
  א.
  הדרכה ארגונית: קורסים העוסקים בהיבטים שונים של פיתוח וניהול הדרכה תוך התמקדות בתהליכים ארגוניים הקשורים לשילוב והטמעת טכנולוגיות למידה.
  ב.
  אפיון ופיתוח פתרונות הדרכה מבוססי טכנולוגיה: קורסים המתמקדים בהכרת גישות, כלים ושיטות ובתהליכי פיתוח ועיצוב פתרונות מבוססי טכנולוגיה לצרכי למידה והדרכה.
  אשכול זה יילמד בקבוצות נפרדות לבוגרי התואר הראשון בטל"מ ולסטודנטים בעלי רקע אקדמי אחר, וזאת על מנת לאפשר התאמה מיטבית של התכנים והדרישות לרקע והניסיון היישומי הקודם של הסטודנטים.
 • קורסי בחירה המכוונים להרחבה והעמקה במגוון היבטים עיוניים ויישומיים.
 • סמינריונים להכרת מחקר עדכני בתחום טכנולוגיות הלמידה ולהתנסות בביצוע מחקר וחיבור אקדמי עצמאי.
פרויקט גמר: פרויקט יישומי או עבודת מחקר בתחום העניין של הסטודנט בהקשר ליישומי טכנולוגיות למידה בארגונים. פרויקט הגמר מסכם את הידע שנרכש במהלך הלימודים. הפרויקט מתבצע עבור לקוח אמיתי ומתייחס לצורך לימודי/הדרכתי הקיים בארגון.

 

תכנית הלימודים לפי סמסטרים*

 

שנה א' סמסטר א'
שם הקורס ש"ס נ"ז
> שיטות מחקר לMA  4 4

> טכנולוגיות למידה -

שימושים ומשתמשים

2 2
> פיתוח הדרכה בארגונים 2 2
> אפיון ופיתוח פתרונות למידה
מבוססי טכנולוגיה 1
4 4
סה"כ 12 12
שנה ב' סמסטר א'
שם הקורס ש"ס נ"ז
> הערכה ומדידת ביצועים
2 2
> סמינריון 2> סמינריון 2> סמינריון 2 2 2
> בחירה 6 6
     
סה"כ 10 10
 
סמסטר ב'
שם הקורס ש"ס נ"ז
> מבוא לשיפור ביצועים 2 2
> סמינריון 1 2 2
> סמינריון 1> סמינריון 1> שיטות מחקר לMA > פיתוח הדרכה בארגונים 2 2
> אפיון ופיתוח פתרונות למידה
מבוססי טכנולוגיה 2
4 4

> למידה בסביבות עתירות

טכנולוגיה

2 2
סה"כ 12 12
סמסטר ב'
שם הקורס ש"ס נ"ז
> ניהול פרויקטי הדרכה 2 2
> סמינר הדרכה וטל"מ בארגונים
2 2
> בחירה 4 4
> פרויקט גמר 2 6
סה"כ 10 14
   

בין קורסי הבחירה אפשר למצוא את הקורסים הבאים:

 
 • פרזנטציות אפקטיביות
 • היבטים עסקיים בהדרכה
 • ניהול ידע בארגונים
 • ניתוח תכנים ומטלות
 • הנחיית קהילה וירטואלית
 • תקשורת אפקטיבית בארגונים
 • סוגיות מתקדמות בהדרכה
 • הטמעת טכנולוגיות למידה בארגונים
 • הדרכה מתוקשבת א-סינכרונית
 • הדרכה בסביבה סינכרונית
 • טכנולוגיות ניידות כסביבת למידה
 • רשתות חברתית ולמידה
 • משחקים והדמיות ללמידה והדרכה
 • יישומי מחשוב מוחשי בהדרכה
 • מציאות וירטואלית ורבודה בהדרכה
 • ממשקי משתמש מרובי טכנולוגיות ליישומים ניידים
 
 
*המכון שומר על הזכות לשנות את תכנית הלימודים ואת היצע קורסי הבחירה על מנת להתאימה לצרכים.