בעלי תפקידים

הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בניין מרגלית (5), חדר 134
טל' מזכירות: 03-5026611
 
 
דקאן הפקולטה: פרופ' מיקי רונן
דוא"ל: ronen@hit.ac.il
 
עוזר דקאן הפקולטה לטכנולוגיות למידה: מר אורן בן אהרון
דוא"ל: orenba@hit.ac.il

 

ראש התכנית לתואר שני: פרופ' גילה קורץ

דוא"ל: gilaku@hit.ac.il

 

ראש התוכנית לתואר הראשון: ד"ר חגית מישר-טל
 
רכזת תואר ראשון: גב' ירדנה סנקר
טל' 03-5026611
דוא"ל: yardenas@hit.ac.il
 
 
רכזת תואר שני: גב' שיר קרפיק
טל' 03-5026925
דוא"ל: shirka@hit.ac.il
 
רכזת: גב' אורנה אשל
טל' 03-5026672
דוא”ל: orna_a@hit.ac.il