הרשמה מקוונת לתואר שני

 

שלב 1 - רישום מקוון

 • בתחילת ההרשמה המקוונת תדרש/י להזין מספר תעודת זהות ושם משתמש כדי לקבל סיסמא. חשוב לשמור על הסיסמא.
 • ניתן לחזור ולהשלים מסמכים נדרשים בכל שלב באמצעות כניסה לאתר המכון > יעוץ והרשמה > "סטטוס הרשמה" > תוך הקשת מס' תעודת זהות וכתובת הדוא"ל עמה נרשמת > עדכון פרטים > מסמכים חסרים.
 • כחלק מתהליך הרישום המקוון נדרש להעלות קבצים. יש לוודא כי יש ברשותך את הקבצים הרלוונטיים, בטרם תתחיל בתהליך הרישום (ניתן להעלות קבצים בפורמט: Doc, Docx, Pdf, jpg, jpeg).
 • מילוי הטופס המקוון מתבצע במערכת מאובטחת ובסופו יתבצע תשלום באשראי. *
 • עם סיום ההרשמה יתקבל אישור על התשלום ועל קליטת הנתונים האישיים.

שימו לב, לצערנו המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג "דיינרס".

שלב 2 - מסמכים הנדרשים להרשמה

 • תעודת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • גיליון ציונים רשמי – של התואר הראשון (נאמן למקור)
 • צילום תעודת זהות – כולל דף פרטים האישיים והספח עם התמונה.
 • תמונת פספורט (גודל תמונה בפקסלים: 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה - של 300 DPI).
 • קורות חיים מעודכנים
 • המלצות (מומלץ לצרף המלצות ממקום העבודה ו/או המלצות מן המוסד שבו המועמד סיים את הלימודים לתואר הראשון)
 • צילומי תעודות נוספות מאושרים. *

ניתן לשלוח את המסמכים גם באמצעות:

דואר ישראל לכתובת: המרכז לייעץ והרשמה, המכון הטכנולוגי חולון, רח' גולומב 52 חולון, 5810201, ת.ד. 305

תיבת הדוא"ל: limudim@hit.ac.il או בפקס‘: 03-5026559,

 

צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מרכז רישום וקבלה.

הנרשמים לתואר שני בעיצוב משולב יצרפו בנוסף:

מועמדים מעצבים יגישו תיק עבודות (פרוטפוליו) בפורמט דיגיטלי. יש לציין את התפקיד בכל עבודה ושמות המעורבים בעבודה.

מועמדים שאינם מעצבים יגישו תיאור מפורט של עבודות אקדמיות ומקצועיות שלהם, יש לציין את התפקיד בכל עבודה ושמות המעורבים בעבודה.

 

עלויות - נרשמים לתואר שני

עלות הרשמה מקוונת הינה 351 ₪. עלות הרשמה במשרדי המרכז לייעוץ והרשמה היא 390 ₪.

 

הערות

 • רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במרכז לייעוץ והרשמה במכון יפתח לכם תיק מועמדות ללימודי תואר שני.
 • דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים, או אם יבטל את הרשמתו.

 

 

מסלולי רישום

להרשמה מקוונת בחרו את המסלול המבוקש

 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות

 

הבהרה

מערכת הרישום המקוונת ללימודי תואר ראשון ותואר שני במכון באמצעות האינטרנט, נועדה להקל על המועמדים ולייעל את תהליך הרישום למכון.

שימוש במערכת, שלא לשם המטרה לה היא נועדה, עלול לגרום נזק הן למועמדים והן למכון. האחריות לכל נזק שייגרם תחול על המשתמש.