חרבות ברזל

קרן תמיכה חרבות ברזל לדיירי המעונות בלבד

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים והרחבת היקף התמיכה של המכון למגויסים למלחמת חרבות ברזל, הנהלת HIT מכון טכנולוגי חולון, קיבלה החלטה במהלך השבוע החולף, בנוגע לשכר הדירה במעונות. ההחלטה הינה לשלם את שכר הדירה לכל סטודנט וסטודנטית דרי מעונות הסטודנטים, ששירתו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל, בתקופה שבין 7.10.2023 ועד ל – 31.12.2023.


על כל יום שרות במילואים במסגרת צו 8, המכון יממן יום שכר דירה במעונות (לא כולל חשבונות נוספים) ועד לסך כולל של 2,100 ₪ לחודש (סכום המייצג שכ"ד לדירת יחיד). 
מסכום זה ינוכה המענק שניתן עד כה לדיירי המעונות בצו 8.

 

למען הסר ספק, תמיכה כלכלית זו מיועדת לדיירי מעונות הסטודנטים ב-HIT, המגויסים בצו 8 למלחמת חרבות ברזל בלבד.


המענק יועבר לחשבון שכר הדירה במעונות הסטודנטים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומי לוי, רכז המעונות והדקנט: dorms@hit.ac.il


קרן תמיכה כלכלית בעת מלחמת חרבות ברזל לדיירי המעונות

הקרן משותפת ל-HIT ולסולל בונה


האפשרות להגשת הבקשה לדיירי המעונות פתוחה החל מתאריך 26.12.2023 ותוכל להתבצע דרך
פורטל הסטודנט » עמדת המידע » אפשרויות נוספות » בקשות וערעורים » אפשרויות הגשה » חרבות ברזל.

בקשות שלא תוגשנה דרך עמדת המידע לא תענינה.

זכאים להגיש בקשה לקרן תמיכה חרבות ברזל בשלב זה:

  1. סטודנטים מן המניין של המכון, הלומדים בתואר הראשון/שני בהיקף של לפחות 60% מהלימודים באותה שנה.
  2. סטודנטים דיירי המעונות בשנת תשפ"ד בלבד.
  3. סטודנטים מגוייסים בצו 8 ואשר קיבלו הודעה על מענק של המכון בגובה 1000 ₪ יוכלו להגיש גם בקשה לקרן זו.
  4. סטודנטים המתגוררים בחדר זוגי יכולים להגיש בקשה אישית על שם אחד מהדיירים. על מנת לפתוח את הבקשה להגשת הבקשה לדייר/ת שהדירה אינה רשומה על שמו/ה, יש לפנות למייל: dorms@hit.ac.il.
  5. סטודנטים אשר מגישים בקשה למלגת סיוע כלכלי של המכון יוכלו להגיש בקשה גם למענק החירום. יהיה צורך להצהיר על המענק שיתקבל כ"הכנסה נוספת".

התבחינים לקבלת המענק מהקרן הינם:

  1. סטודנטים אשר פונו מביתם בשל אירועי המלחמה
  2. סטודנטים אשר משרתים בצו 8/בסדיר/קבע/כוחות הבטחון או החירום
  3. סטודנטים אשר הם, משפחתם או ביתם נפגעו ישירות כתוצאה מאירועי המלחמה
  4. סטודנטים אשר נמצאים במצוקה כלכלית עקב המלחמה
  5. תקופת שהות במעונות בחודשיים האחרונים

חשוב לשים לב להנחיות להגשה אשר יופיעו בעמדת המידע ולמסמכים אשר יש לצרף אליה. היות ומדובר על קרן חירום, השתדלנו להקל בדרישות ההגשה.


האפשרות להגשת בקשה למענק תמיכה חרבות ברזל תהיה פתוחה עד להודעה חדשה.

הבקשות למענקים ידונו מדי חודש.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומי לוי, רכז המעונות והדקנט: dorms@hit.ac.il​​​​​​​