הסדרי מימון

 
 

 

המכון בשיתוף עם קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעים הסדרי מימון לפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד ו/או מחיה.


הסדרי המימון כוללים הסדרים מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי המכון, והסדרים לא מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי הסטודנט.

הסדר מימון מסובסד יינתן על בסיס מצב סוציואקונומי לצורך תשלום שכ"ל בלבד.
 
מספר ההקצאות לכל המסלולים מוגבל
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: service@sachal.co.il
או בטלפון: 03-9635856
 
 
הסדרי מימון
 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל  
 

 

 

עמותת אלמעאלי וקבוצת עוגן הקימו ביחד קרן להלוואות ללא ריבית המיועדת לסטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית, על מנת לאפשר להם להשלים את לימודיהם בכבוד וללא דאגות. בכוונת שתי השותפות להגדיל את הקרן בכל שנה בכדי לתת יותר ויותר הלוואות ללא ריבית לסטודנטים מהחברה הערבית המתקשים כלכלית. 
ההלוואות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון (שנה שלישית או רביעית) או תואר שני או תואר שלישי.
לא לבעלי חיווי אשראי שלילי ע"פ חוק נתוני אשראי


להלוואה ללא ריבית לעומדים בתנאים באמצעות עמותת עוגן >>>