מעורבות חברתית

אחראית מעורבות חברתית יפה סיטבון:   דוא"ל:  meoravut@hit.ac.il | טל': 03-5026875 
 

אודות היחידה למעורבות חברתית 

HIT מכון טכנולוגי חולון רואה חשיבות רבה בקידום ופיתוח תכניות למעורבות סטודנטים בקהילה, במטרה להנגיש ידע טכנולוגי לקהילה מחד ולפתח מודעות ורגישות חברתית של הסטודנטים מאידך.


מימוש תכניות אלו וחיזוק הקשר בין המכון והקהילה בעיר חולון וסביבותיה מתבצע על ידי היחידה למעורבות חברתית באמצעות:

 

 • ייזום, פיתוח וביצוע פרויקטים חברתיים בקהילה
 • תמיכה בקורסים אקדמיים המשלבים עשייה חברתית לצד למידה תיאורטית
 • עידוד סטודנטים לעיסוק בסוגיות חברתיות במסגרת פרויקטים לימודיים 
 • חשיפת והנגשת האקדמיה הנלמדת במכון למגזרים שונים, עמותות וארגונים
 • קיום כנסים, ימי עיון והכשרה לסטודנטים ולקהילה להעלאת המודעות ופיתוח הרגישות החברתית
 • עידוד סטודנטים למעורבות בפעילות חברתית וקהילתית לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית. סטודנט שיבחר לעסוק בפעילות חברתית וקהילתית בהיקף של לפחות 30 שעות לפחות, יהיה זכאי לפטור חד פעמי מקורס רב-תחומי בהיקף של 2 נ"ז במהלך לימודיו האקדמיים.

 

 
פעילות חברתית לסטודנטים

HIT מקדם ופועל לעידוד פעילות חברתית וקהילתית, החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019), סטודנט יהיה זכאי לקבל פטור חד פעמי מקורס רב-תחומי כללי בהיקף של 2 נ"ז במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות חברתית וקהילתית בהיקף של לפחות 30 שעות. ההתנדבות לפעילות החברתית וקהילתית מתייחסת אך ורק לפעילות המתקיימת בתוך הקהילה.

הפטור ניתן מקורס רב תחומי כללי. לא ניתן לקבל פטור מקורס המשויך ליזמות.

 

כיצד מתנדבים בקהילה?

באם הנכם מעוניינים להתנדב למען פעילות חברתית וקהילתית בתמורה לפטור מקורס בהיקף של 2 נ"ז, אנא פעלו על פי ההנחיות הבאות:

 1. בחרו ארגון בו תרצו להתנדב מתוך הרשימה הבאה
 2. צרו קשר עם איש הקשר המופיע ברשימה, הציגו את עצמכם כסטודנטים של HIT ואמרו שהנכם מעוניינים להתנדב בהיקף של 30 שעות לפחות, בתמורה לפטור מקורס בהיקף של 2 נ"ז.
 3. הגיעו לארגון וקיימו את פעילות ההתנדבות בהתאם להנחיות איש הקשר בארגון
 4. במהלך תקופת ההתנדבות, יש למלא טופס דיווח שעות הכולל את המועדים בהם התנדבתם במסמך זה>> דיווח שעות ושאלון התנדבות בקהילה תמורת 2 נ"ז
  • יש להחתים את איש הקשר המוסמך בארגון החברתי על טופס דיווח השעות.
  • בסיום תקופת ההתנדבות, יש לשלוח את טופס דיווח השעות והשאלון דרך עמדת המידע באופן הבא: בקשות וערעורים >>דקאנט - הגשת טופס דיווח שעות חתום בגין התנדבות - בקשה לקבלת 2 נ"ז.
 5. לאחר בדיקת הטופס יקבל הסטודנט אישור על סיום הטיפול וקבלת הפטור מקורס רב תחומי אחד.

 

מי לא זכאי לפטור מקורס של 2 נ"ז בתמורה ל- 30 שעות התנדבות?
 • סטודנטים שסיימו את חובותיהם הלימודיים בקורסים הרב-תחומיים. 
 • סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו פטור מ-2 נ"ז עבור שירות מילואים, לא יכולים לקבל פטור גם עבור מעורבות חברתית.
 • לא ניתן לקבל 2 נ"ז עבור התנדבות שמתבצעת בתמורה לקבלת מלגה. 
 • סטודנטים הרשומים ללימודים במכון לא יוכלו לקבל 2 נ"ז עבור התנדבות שביצעו לפני תחילת הלימודים שלהם בפועל.

 

אנו מאחלים לכם התנדבות תורמת ומועילה ובהצלחה,