מלגת מצויינות

זכאים

מועמדים או סטודנטים בשנה א' בלבד במסלול לימודים מלא.

 

לסטודנטים המתקבלים ללימודים
ציון פסיכומטרי 660-699: מלגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי
ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי.
ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מלגה על סך שני שליש משכר הלימוד השנתי.
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 90-94: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי

 

לסטודנטים המתקבלים ללימודי עיצוב

חמשת הסטודנטים המתקבלים לכל מחלקה (עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, תקשורת חזותית), שישיגו במבחני המיון את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו מילגות בשיעורים הבאים:

מקומות 2-1: מלגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי.
מקומות 5-3: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.

 

הבהרות
 • המלגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים.
 • המלגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה בלבד.
 • סטודנט הזכאי למלגה מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, את השעות ניתן להתחיל החל מתאריך 1.10.23 ויש לסיים עד סוף סמסטר ב' של שנה"ל הראשונה לתואר.
  (ראה מידע וטפסים מטה)
 • בחירת העמותה מתוך הרשימה מתבצעת עצמאית ע"י הסטודנט ואין צורך לעדכן את רכזת המלגות. 
 • המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים תוכנית מלאה ומחויבים בשכר לימוד מלא.
 • העברת המלגה תתבצע בתנאי סיום השעות באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
 • אין צורך להגיש בקשה. הזכאות ניתנת אוטומטית עם הקבלה ללימודים ע"י מדור רישום וקבלה.
 • ניתן לפצל את שעות ההתנדבות למספר מקומות התנדבות מתוך הרשימה- אך יש צורך בהנפקת דוח שעות לכל מקום בנפרד.

 

מידע וטפסים

 

עבור סטודנטים לתואר שני מכלל הפקולטות

 • סטודנט שסיים את התואר הראשון בממוצע ציונים של 85 ומעלה -יקבל מלגה בגובה של 30% משכר לימוד שנתי ללא נלווים.
 • סטודנט שסיים את התואר הראשון בממוצע ציונים של 90 ומעלה -יקבל מלגה בגובה של 40% משכר לימוד שנתי ללא נלווים.
 • סטודנט שסיים את התואר הראשון בממוצע ציונים של 95 ומעלה -יקבל מלגה בגובה של 50% משכר לימוד שנתי ללא נלווים.
 • הזכאות למלגה תינתן בתנאי לצבירה של 15 נ"ז עם ציון עובר.
 • את הזכאות למלגה מנפיקים מדור רישום וקבלה.

עבור סטודנטים הלומדים תואר ראשון ושני מאותה הפקולטה במקביל (מסלול ישיר), בפקולטות:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה / טכנולוגיות למידה / עיצוב / הנדסת תעשייה וניהולטכנולוגיה / מדעי המחשב

 • סכום המקדמה לסטודנטים יעמוד על גובה של 770 ₪ במקום 2000 ₪. 
 • הסטודנטים יהיו זכאים למלגה בגובה של 15% משכר לימוד שנתי לתואר השני ללא נלווים, אשר תוזן לחשבון שכר הלימוד של התואר הראשון ובתנאי לקבלת ציון עובר במינימום שני קורסים של התואר השני.
 • סטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים עבור התואר הראשון יהיו זכאים לכפל מלגות.
 • את מכתב הזכאות למלגה וההנחה בגובה שכר לימוד ינפיק מדור רישום וקבלה 

עבור סטודנטים לתואר שני עם תזה בפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 • בשנה הראשונה לתואר, הסטודנט יקבל מלגה בגובה של 50% משכר לימוד שנתי ללא נלווים, בתנאי לעמידה בממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון ובצבירה של 12 נ"ז עם ציון עובר בשנה הראשונה ללימודי התואר השני.
 • החלטה על מספר הזכאים למלגה תתקבל מדי שנה על ידי הנהלת המכון.
 • בשנה השנייה לתואר, הסטודנט יקבל מלגה בגובה 100% משכר לימוד שנתי מלא ללא נלווים. 
 • המלגה תוענק ב-2 פעימות בהתאם להתקדמות בתזה ובכפוף לאישור מנחה התזה.
 • המלגה מוגבלת לשתי שנות לימוד.
 • את הזכאות למלגה זו בשנה הראשונה ינפיק מדור רישום וקבלה.

עבור סטודנטים לתואר שני עם תזה ב: ניהול טכנולוגיה / מדעי המחשב

 • בשנה הראשונה לתואר, הסטודנט יקבל מלגה משתנה, בהתאם לממוצע הציונים בתואר הראשון, עפ"י מלגת המצוינות לכלל הסטודנטים. 
 • סטודנטים שיתקבלו לתואר שני עם תזה יקבלו מלגה נוספת בגובה של 15% משכר לימוד שנתי ללא נלווים, בתנאי לצבירה של מינימום 11 נ"ז עם ציון עובר (חריגים של מסלול אביב יקבלו את המלגה בסמסטר א' של השנה השנייה ללימודיהם).
 • בשנה השנייה לתואר, הסטודנט יקבל מלגה בגובה 100% משכר לימוד שנתי מלא ללא נלווים. 
 • המלגה תוענק ב-2 פעימות בהתאם להתקדמות בתזה ובכפוף לאישור מנחה התזה.
הבהרות
 • את הזכאות למלגות המצויינות מנפיק מדור רישום וקבלה.
 • על הסטודנט ליידע במייל את רכזת התואר השני לאחר שעמד בתנאי המלגה.
 • העברת המלגה תתבצע בתנאי לעמידה בקריטריוני המלגה באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה יקבל את סכום המלגה כזיכוי לחשבון האישי. 
 • כפל מלגות יינתן רק במקרה של אישור מלגת סיוע כלכלי ולא מעבר לגובה שכר לימוד מלא. 
 • מקרים חריגים אשר אין להם ביטוי בנוהל יובאו לדיון בפני וועדה מיוחדת וידונו לגופו של עניין.

 

 

מי מטפל בך?

דקנט הסטודנטים
רכזת מלגות, גב' נופר כהן

 

בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'

טלפון:

03-5026842

דוא"ל:

milgot@hit.ac.il