גישה באקדמיה ואוכלוסיות מגוונות

גישה באקדמיה (תקווה ישראלית לשעבר) ואוכלוסיות מגוונות

לוגו גישה באקדמיה | גיוון שותפות הכללה
'גישה באקדמיה' היא תוכנית בין־מוסדית מתכללת, הפועלת ביותר משלושים מוסדות אקדמיים בישראל – מכללות ואוניברסיטאות. התוכנית עוסקת בפיתוח תשתיות לתמיכה בסוגיות בתחום הגיש"ה – גיוון, שותפות והכללה – במוסדות האקדמיים שזוכים בתקצוב ות״ת, והיא מעניקה מעטפת תומכת, הכוללת מערך ייעוץ וליווי והזדמנויות לשיתוף פעולה.


לתוכנית חמישה ערוצי פעילות עיקריים: ליווי בפיתוח תשתיות מוסדיות, עבודה שוטפת עם הנהלות המוסדות האקדמיים, פורום סגניות נשיא למגוון והכללה, פורום ממונות וממוני גיש״ה באקדמיה, ופיתוח ידע ייחודי בתחום הגיש״ה בישראל מתוך למידה על הידע הקיים בעולם.


'גישה באקדמיה' היא תוכנית המשך לתוכנית 'תקווה ישראלית באקדמיה', והיא נערכת מתוך שותפות בין־מגזרית ייחודית בחסות בית הנשיא בהובלת הגב׳ מיכל הרצוג ובשיתוף המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), קרן אדמונד דה רוטשילד, פדרציית סן פרנסיסקו וקרן בלאושטיין. את התוכנית מפעיל ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד.


התוכנית שואפת לטפח סביבה לימודית מכבדת ורגישה במרחב המוסדי והמקוון, בין חברים לספסל הלימודים, בצוותי ההוראה, בתוכניות הלימודים ובמעבר לשוק העבודה.


התוכנית מתמקדת בפיתוח ועידוד כשירות תרבותית בקרב הסגל האקדמי והמנהלי האקדמיים, מתוך ראיה שלסגל יש תפקיד מכריע בעיצוב האקלים הלימודי והחוויה הסטודנטיאלית של הסטודנטים. מדובר במגוון יוזמות ופעילויות שמטרתן יצירת אקדמיה מגוונת וכשירה תרבותית, המשלבת סטודנטים מאוכלוסיות מגוונות, מעודדת אותם למצוינות, ומעניקה להם השכלה גבוהה וערכים המכינים אותם לתפקידי מפתח בחברה ובכלכלה הישראלית.


לפרטים נוספים בחרו: