"התקווה הישראלית"

HIT מכון טכנולוגי חולון חרט על דגלו את הנגשת ההשכלה הגבוהה לכל שדרות העם ולכל המגזרים.


בחזונו ,המכון מהווה גשר לאוכלוסיות רבות אשר ההשכלה הגבוהה הייתה נמנעת מהן בשל מצב כלכלי או מכשולים גיאוגרפיים ואחרים.


דקנט הסטודנטים מפעיל יחידות המעניקות שירות ותמיכה לאוכלוסיות ייחודיות, לעולים חדשים, לבני העדה האתיופית, לחברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית ולעולים חדשים 


לפרטים נוספים בחרו: