"תקווה הישראלית" ואוכלוסיות מגוונות

תכנית "תקווה ישראלית": הוקמה בשנת 2016, על בסיס חזונו של נשיא מדינת ישראל, לשעבר מר ראובן ריבלין, במטרה להטמיע מהלכים של גיוון, שותפות והכלה, בשאיפה לייצר קמפוס מגוון יותר, בעל ייצוג לכלל החברה הישראלית על כל רבדיה.


תכנית "תקווה ישראלית" היא חלק מתוכנית ארצית המאגדת את מכלול פעילות בית הנשיא בנושא "הסדר הישראלי החדש", המקיף את תחומים כמו ספורט, חינוך, שוק העבודה, תקשורת, מנהיגות ואקדמיה.


התוכנית שואפת לטפח סביבה לימודית מכבדת ורגישה במרחב המוסדי והמקוון, בין חברים לספסל הלימודים, בצוותי ההוראה, בתוכניות הלימודים ובמעבר לשוק העבודה.


מדובר במגוון יוזמות ופעילויות שמטרתן יצירת אקדמיה מגוונת וכשירה תרבותית, שמכניסה בשעריה סטודנטים מכל חלקי האוכלוסייה, מעודדת אותם למצוינות, ומעניקה להם השכלה גבוהה וערכים המכינים אותם לתפקידי מפתח בחברה ובכלכלה הישראלית. התוכנית מתמקדת בפיתוח ועידוד כשירות תרבותית בקרב הסגל האקדמי והמנהלי האקדמיים, מתוך ראיה שלסגל יש תפקיד מכריע בעיצוב האקלים הלימודי והחוויה הסטודנטיאלית של הסטודנטים.


לפרטים נוספים בחרו: