שיחות קמפוס

"סולם יעקב" בפקולטה למדעים

"כאשר פרופ' יעקובוב, דקאן הפקולטה למדעים, פנה אלי בבקשה ליצור חיבור בין האקדמיה לתעשייה, עלה בדעתי החיבור המיידי לתחום טכנולוגיות מיפוי ו-GIS, שאותו אני מכיר היטב עוד בהיותי ראש פרויקט GIS למודיעין שטח. תחום זה מתאים להתמחות אנשי מתמטיקה שימושית בבניית אלגוריתמים מהירים למודלים של חיישנים, ולאנשי מדעי המחשב בבניית פתרונות תוכנה", אומר אהרון כהן, יוצא המחלקה למחקר ופיתוח טכנולוגי בחיל מודיעין, שמוביל היום את התכנית האקדמית לתעשייה בפקולטה למדעים ב-H.I.T. המכון הטכנולוגי חולון.

לווין המשמש להעביר מידע ולראות פרטים מכל מקום בעולם

מהם יעדי התכנית?
"השאיפה שלי היא שהסטודנט יגיע למה שנאמר בחלום יעקב: 'והנה סולם ניצב ארצה וראשו מגיע השמיימה', או במילים אחרות, ההתמודדות עם אתגרי הביצוע של פרויקט אמיתי בתעשייה הינה חלק בלתי נפרד מהשאיפה לפרוץ גבולות.
"כבר במהלך השיעור הראשון, נוכחתי שקיים פער בין הלימודים האקדמיים לבין העולם האמיתי. לסטודנטים היה חסר ידע מעשי בנושאים רבים. הסביבה הטכנולוגית משתנה במהירות ומחייבת הסתגלות מהירה של הבוגרים לחדשנות, לכן יש לחבר את הסטודנט לתעשייה החל מסוף שנה א' ללימודיו. היום זה חלק מהתכנית האסטרטגית של המכון. התכנית האקדמית לתעשייה מנסה לצמצם את הפער בין הידע האקדמי לדרישות התעשייה. בביצוע פרויקטים אמיתיים הסטודנטים מתנסים בחקירת נושא בראייה מערכתית, בעבודת צוות, בבניית פתרונות בטכנולוגיות עכשוויות ובהיכרות עם העולם המקצועי".
אילו תעשיות משתתפות בתכנית?
"פניתי למרכז ההנדסה של התעשייה האווירית והצעתי להם לקחת חלק בבניית התכנית  וביישומה. הרעיון מצא חן בעיניהם מאוד. הם ראו בשיתוף הפעולה הזדמנות לחיבור עם הקהילה. בשלב מאוחר, פניתי גם לחברת 'אופק צילומי אוויר' וסיפרתי לאנשיהם על התכנית. גם הם התלהבו והתגייסו לסייע. בשני הגופים הללו נעשה מאמץ אדיר. במהלך כל תוכנית הלימודים הם העמידו לתכנית מנחים מקצועיים להכוונת הסטודנטים, ואירחו את הסטודנטים בביצוע מצגות בכל אחת מאבני הדרך של הפרויקט".
כמה זמן פועלת תכנית זו במכון?
"התכנית פועלת כשנה. היא כוללת ארבעה קורסים. ישנם שני קורסי הכשרה ושני קורסים שכוללים ביצוע פרויקט מעשי ואמיתי עבור התעשייה, בשיתוף עם סגל H.I.T מכון טכנולוגי חולון. הסטודנטים, כחלק מחובות הקורס, אחראים לייזום, לתכנון, למימוש, להקמת מערכת אב-טיפוס ממוחשבת ולאינטגרציה עם מערכת אמיתית שעובדת בשטח. עד היום נעשו כעשרה פרויקטים כאלה. בכל צוות חברים כשלושה עד ארבעה סטודנטים. אנחנו לקראת סיום שנה שלמה של עבודה. קיימנו כעשרה מפגשים עם אנשים מהתעשייה, שבהם הציגו סטודנטים מהתכנית את עבודתם וההתרשמות רבה".
ספר על פרויקט או שניים שנעשו במסגרת התכנית.
"היעד העיקרי של התכנית האקדמית לתעשייה הוא פריצת דרך. מדובר בפרויקטים חדישים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה. פרויקטים שלא נעשו קודם בתעשייה. למשל, פרויקט שהייתה בו פריצת דרך משמעותית, בתחום הראייה הממוחשבת. נושא הפרויקט הוא זיהוי והתאמה אוטומטית של אובייקטים בצילומי אוויר אנכיים ואלכסוניים, לצרכים צבאיים ואזרחיים. זה ממומש לראשונה ברמת דיוק גבוהה. הסטודנטים שעבדו על פרויקט זה בהנחיית 'אופק צילומי אוויר', עמדו בהצלחה בכל הדרישות. מדובר בהישג למכון, כמו גם לאנשי התעשייה שהנחו את הסטודנטים בעבודתם".
"פרויקט נוסף הוא בניית מערכת הדמיה סביבתית בתלת-ממד דינאמי. גם כאן יש מימוש ראשוני ומדובר בפריצת דרך גדולה. צוות של ארבעה סטודנטים חקר את הנושא לעומק, וזכה למחמאות רבות מצד מהנדסים מנחים ממרכז ההנדסה של התעשייה האווירית, על הישגיהם בבניית מערכת אב-טיפוס ממוחשבת".
כראש תחום פרויקטים בפקולטה למדעים, כהן אחראי לבניית התכנית האקדמית לתעשייה ולהתאמתה לצורכי התעשייה ולהתמחות הסטודנטים במסלול הלימודים. "יש להגדיר את הפרויקטים יחד עם אנשי התעשייה", מסביר כהן, "מדובר במשימות פיתוח שהן חלק ממערכת גדולה. ההחלטה על נושאי הפרויקט היא של הגורמים בתעשייה, ביחד איתי. אני בודק בעצמי שניתן לבצע כל פרויקט במהלך שנת לימודים אחת, ועם זאת, שיהיה לו ערך מוסף בתעשייה. אני לוקח חלק בכל אחד משלבי הפרויקט, החל משלב הייזום, דרך בניית אמצעי הפיתוח, הקשר עם הגורמים החיצוניים, וכתיבת מפרטי המערכת ועד הצגת אב-טיפוס עובד בתעשייה".
ספר על העבודה ב-H.I.T מכון טכנולוגי חולון, לאחר שנים רבות בצבא.
"העולם האקדמי היה חדש עבורי, כשהגעתי למכון. הייתה לי רק נקודת ראות אישית, מימיי כסטודנט בעצמי. היום אני מגלה שהסטודנטים במכון מלאי מוטיבציה ורצינות וזה ממלא אותי בסיפוק גדול. אם הייתי מסכם את הפעילות שלי במשפט אחד, הייתי אומר שהצלחתי להקנות לסטודנטים, במקצת, יכולות של התמודדות בביצוע פרויקט אמיתי, תוך למידה עצמית ובצוות, ובשימוש בכל המקורות העומדים לרשותם, וזה הרבה מאוד".