אירוע הענקת תעודות של עמותת "הזנק לעתיד" לשנת תשפ"ד התקיים בפקולטה לעיצוב

בתמונה מסיימי התוכנית ''הזנק לאקדמיה'' יחד עם אילנה רוז'נסקי רכזת המגמה וורוניקה קופר מנהל בית הספר עתיד ע''ש יוענה ז'בוטינסקי

בשנים האחרונות מקיימת הפקולטה לעיצוב ב- HIT שיתוף פעולה עם עמותת הזנק בתוכנית "הזנק לאקדמיה" הפועלת לקידום בני נוער מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במטרה לצמצם פערים חברתיים ולהגדיל מוביליות חברתית באמצעות הנגשה לאקדמיה.
במסגרת שיתוף הפעולה תלמידי כיתות י' – י"ב מבית הספר "עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי" ,לומדים מגוון תחומי ידע תוך שימוש בסדנאות הפקולטה לעיצוב. התוכנית מתקיימת במהלך 3 שנים במהלכן נחשפים התלמידים לטכניקות בעיצוב בחומרים שונים, לימודי תוכנות ושימוש במדפסות מגוונות.

בשנה האחרונה של התוכנית, התלמידים מקבלים ליווי בפרויקט הגמר מסטודנטים בפקולטה לעיצוב.

שיתוף פעולה זה מקנה לתלמידים הכרה בהיקף של 2 נ"ז בלימודים הרב תחומיים.

 

השתתפו בטקס מטעם HIT:
פרופ' דוד ראב"ד, דקן הפקולטה לעיצוב
ד"ר לימור סהר-ענבר, דקנית הסטודנטים
מר שמואל גולדברג, מנכ"ל המכון הטכנולוגי
הגב' חמדה כהן, ראש מינהל הפקולטה לעיצוב

 

השתתפו בטקס מטעם עמותת ה"זנק לעתיד":
הגב' צביה טלאור, מנהלת תכנית הזנק לעתיד
הגב' ורוניקה קופר מנהלת ביה"ס "עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי"
הגב' אילנה רוז'נסקי רכזת המגמה בביה"ס "עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי"

קריאה נוספת