חדשות ואירועים

תכנון משאבים בארגון פרויקטלי מטרציוני

הפקולטה לניהול טכנולוגיה מזמינה לסמינר בנושא:
תכנון משאבים בארגון פרויקטלי מטרציוני

8.3.15 | 14:00 | בניין 2 חדר 105בהרצאה תוצג הבעייתיות המובנית בתכנון המשאבים בסביבה מרובת פרויקטים, העובדת לפי העקרונות של תורת האילוצים, ורעיונות לכיווני פתרון.