חדשות ואירועים

 

 

נמצאו 157 תוצאות דף 11 מתוך 16
סמינר מטעם הפקולטוה לניהול טכנולוגיה, ד"ר איל בריל. הסמינר יציג אלגוריתם של שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן. 11.1.2015 | 14:00 | בניין 2, חדר 105
יום עיון מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה 12.1.2015 | בשעה 16:00 | בניין 6, אודיטוריום
יום עיון מטעם הפקולטה לנהול טכנולוגיה 28.12.14 | 16:30 | אודיטוריום בניין 6
סמינר הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מרצה ד"ר אירנה מילשטיין 7.12.2014 | 14:00 | בניין 2 חדר 105
סמינר הפקולטה לניהול טכנולוגיה מרצה: ירון בן ארי | 30.11.14 | 14:00 | בניין 2 חדר 105
מפגש הפקולטה לניהול טכנולוגיה בשיתוף העמותה לניהול פרויקטים בישראל PMI, מבט לפרויקט - סדרת הרצאות: מר אלכס דן, נשיא PMI ישראל | אדריכל חן שליטא, מנכ"ל אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ | גב' נגה קאפ, בכירה ויועצת בתחום ההייטק
23.11 | הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמין לסמינר בנושא: הפעלת סטודנטים באמצעות טכנולוגיות ניידות בשיעור- השלכות על התהליך הלימודי ועל שביעות רצון הסטודנטים. מרצה: ד"ר יאיר צדוק
Faculty of Technology Management Invites to a seminar Sunday,16 November 2014 | 14:00 | Building 2 Room 105 Dr. Amos Baranes
בעידן start-up nation נלמד על מניעי היזמות, אופי היזם הטיפוסי ומי המממנים. סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה. 9.11.14 | 14:00 | בניין 2, חדר 105 מרצה: נגה קאפ
סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה בנושא גישה פרקטית להפעלה אופטימלית של משאבות בקנה מידה גדול עם אילוצי תפעול. מרצה ד"ר דוד רז