חדשות ואירועים

האם תעבורת מיילים של עובד יכולה להעיד על כוונותיו?

 
נטישה בלתי מתוכננת של עובדים, היא אחת המכות הגדולות ביותר לארגונים וחברות. מחקר שבוצע בארה"ב, מעריך את היקף הנזק של התופעה לגופים אשר מעסיקים עובדים בכ–75 מיליארד דולר (!!) בשנה. עובד שמתכנן לעזוב את מקום עבודתו לא מודיע על כך מיד למעביד.
הוא מחפש מקום חדש לאורך זמן ורק אחרי שסיכם במקום החדש הוא מודיע על כך למעבידו הנוכחי, בהתראה קצרה ככל הניתן. המעביד נותר חסר אונים ונאלץ להשלים עם אובדן ידע, ירידה ברמת השירות ללקוחות ועלויות שכרוכות בהכשרת עובד מחליף.

מחקר ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, בא לסייע לבעיה זו ועשוי לאפשר למעסיקים לחזות את עזיבת העובד על סמך תעבורת המיילים שלו.
 
 

אלון בינשטוק מהפקולטה לניהול טכנולוגיה ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, ערך מחקר תחת הדרכתו של ד"ר איל בריל, אשר בוחן את השינוי בהתנהגות העובד וסיכוייו לעזוב את מקום העבודה בהתאם לקצב ודפוסי ההתנהגות במיילים שלו וזאת ללא פגיעה בפרטיות. הרעיון הוא, שבאמצעות המחקר ניתן יהיה לזהות שינויים בדפוס התנהגות של העובד ועל סמך כך ניתן יהיה לחזות מבעוד מועד את הסיכוי לעזיבתו.

בינשטוק וד"ר בריל גילו, כי ניתן לדעת על שינוי צפוי אצל העובד, בעזרת ניתוח פרופיל תנועות הדואר האלקטרוני שלו. אומנם, תוכן ההודעות הינו אישי ועל פי רוב לא ניתן לעיין בתוכן הודעות הדואר האלקטרוני. אולם מערכת הדואר מכילה מידע חיוני נוסף אשר מנוטר על ידי שרתי הדואר השונים והמעסיק יכול להשתמש בו.

נתונים לדוגמה אשר ניתחו במחקר:
כמה הודעות שולח העובד. מה אורך ההודעות. מהם מועדי משלוח ההודעות (בהיבט של שעות ביממה). כמה הודעות נשלחות/מתקבלות לכתובות בתוך הארגון וכמה מחוץ לארגון שבו נמצא העובד. כמה מהר העובד משיב להודעות דואר בתוך הארגון וכמה מהר הוא משיב להודעות שמגיעות מחוץ לארגון. האם יש כתובות דואר שנשלחות אליהן הודעות בתדירות שונה מבעבר ועוד.

בינשטוק וד"ר בריל, לקחו את הנתונים הללו ובנו עליהם מתודולוגיה שמסבירה כיצד ניתן לזהות שינוי בהתנהגות על בסיס הנתונים הנ"ל. המחקר ניתח בסיס נתונים ציבורי של דואר אלקטרוני שהכיל כמיליון וחצי הודעות שנשלחו על פני למעלה משנתיים בארגון המונה 151 עובדים. מתוך 48 העובדים שעזבו את החברה באותם שנים, זיהה האלגוריתם אצל 35 מהם שינוי בהתנהגות שהוביל לסיום עבודתם במוסד.

חשוב להדגיש כי זיהוי של שינוי בהתנהגות חשוב לא רק לצורך מניעת נטישה של עובדים. הוא יכול לשמש בזיהוי עובד שחווה קשיים אישיים או בריאותיים שמפריעים לו לתרום למקום עבודה.
החדשנות העיקרית במחקר, ביחס למחקרים דומים שנעשו בתחום הינה בכך שלא מתבצעת פגיעה בפרטיות מחד, ומאידך ניתן לבצע את הזיהוי בצורה אוטומטית ללא צורך בניתוח טקסט שמהווה פעמים רבות בסיס לפרושים שונים.