חדשות ואירועים

 

 

נמצאו 148 תוצאות דף 10 מתוך 15
מאמר מקצועי, פרי עטו של פרופ' עמוס נוטע, ראש המסלול לתואר שני באבטחת איכות ואמינות. בנושא דליפת הנפט הגדולה בערבה צפונית לאילת מנקודת מבט של תחום ניהול האיכות והאמינות [א'א]
סמינר מטעם הפקולטוה לניהול טכנולוגיה, ד"ר איל בריל. הסמינר יציג אלגוריתם של שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן. 11.1.2015 | 14:00 | בניין 2, חדר 105
יום עיון מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה 12.1.2015 | בשעה 16:00 | בניין 6, אודיטוריום
יום עיון מטעם הפקולטה לנהול טכנולוגיה 28.12.14 | 16:30 | אודיטוריום בניין 6
סמינר הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מרצה ד"ר אירנה מילשטיין 7.12.2014 | 14:00 | בניין 2 חדר 105
סמינר הפקולטה לניהול טכנולוגיה מרצה: ירון בן ארי | 30.11.14 | 14:00 | בניין 2 חדר 105
מפגש הפקולטה לניהול טכנולוגיה בשיתוף העמותה לניהול פרויקטים בישראל PMI, מבט לפרויקט - סדרת הרצאות: מר אלכס דן, נשיא PMI ישראל | אדריכל חן שליטא, מנכ"ל אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ | גב' נגה קאפ, בכירה ויועצת בתחום ההייטק
23.11 | הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמין לסמינר בנושא: הפעלת סטודנטים באמצעות טכנולוגיות ניידות בשיעור- השלכות על התהליך הלימודי ועל שביעות רצון הסטודנטים. מרצה: ד"ר יאיר צדוק
Faculty of Technology Management Invites to a seminar Sunday,16 November 2014 | 14:00 | Building 2 Room 105 Dr. Amos Baranes
בעידן start-up nation נלמד על מניעי היזמות, אופי היזם הטיפוסי ומי המממנים. סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה. 9.11.14 | 14:00 | בניין 2, חדר 105 מרצה: נגה קאפ