תחום אנרגיה ומערכות הספק

המסלול מקנה כלים מתקדמים לחקר אמינות ביצועי מערכות ומתקני חשמל ולביצוע מחקרים ואופטימיזציות טכנו-כלכליות לצורך יישום בפיתוח מערכות הספק קלאסיות ומערכות הספק מתקדמות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה, כגון מערכות להפקת אנרגיה סולרית ומערכות לתחבורה חשמלית.

 

 

תכנית הלימודים לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55013/
55211
מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג 
או
ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל
3
55203 מערכות בקרה של הינע חשמלי 3 55028 מערכות הספק מתקדמות 3
55011 בקרה אוטומטית מתקדמת 3 55204 התקני מערכות הספק 3

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
- קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
55501 פרויקט גמר 6 55501 פרויקט גמר -
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום:

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז
55206 אמינות של מערכות הספק 3
55213 תאי שמש 3
55215 מכונות חשמליות מיוחדות 3
55205 מערכות הגנה בפני ברקים 3
55216 עקרונות אלקטרוניקת שמע 3
55208 שיטות הגנה במערכות הספק 3
55209 FB, TL ממירים 3
55210 אנרגיות חילופיות 3
55309 חיישנים ביו-רפואיים 3
55214 טכנולוגיות תאי דלק 3